POLECAMY

Inne choroby układu oddechowego (np. popromienne zapalenie płuc)

Grupa ta obejmuje popromienne zapalenie płuc, popromienne zwłóknienie płuc, ostre i przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami, zaburzenia układu oddechowego wywołane innym czynnikami zewnętrznymi. Schorzenia te różnią się pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)