POLECAMY

Inne choroby układu oddechowego

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje takie choroby jak kamica oskrzela (broncholithiasis), zwapnienie, zwężenie i owrzodzenie oskrzela, zanik elementów elastycznych i łącznotkankowych drzewa oskrzelowego, zapadnięcie się tchawicy lub oskrzeli w wyniku zaniku elementów elastycznych i łącznotkankowych, zapadnięcie się płuca, rozedmę śródmiąższową i wyrównawczą, zwapnienie płuca , torbielowatość płuca, zapalenie przepony, porażenie przepony, rozluźnienie przepony. Różnią się one pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)