POLECAMY

Histoplazmoza

Na czym polega istota choroby?

Histoplazmoza to infekcja grzybicza wywołana przez drożdżaka Histoplasma capsulatum. W większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo. Histoplazmoza może przybrać postać ostrą, rozsianą lub przewlekłą u osób z osłabionym układem odpornościowym, w szczególności u noworodków, osób w podeszłym wieku cierpiących na choroby płuc, chorych na nowotwory i AIDS, a także u osób leczonych kortykosterydami lub immunosupresantami.

Jakie są przyczyny choroby?

Zakażenie wywołuje grzyb Histoplasma capsulatum, który rozsiewa mikroskopijne zarodniki. Najczęściej znajdują się one w odchodach nietoperzy lub ptaków. Sprzyjającymi warunkami do rozwoju grzyba są ciepłe, wilgotne i ciemne miejsca, np. stajnie, gołębniki, kurniki.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawy choroby związane są ze stopniem rozwoju zakażenia.

Łagodna histoplazmoza - objawy przypominają łagodną grypę. Występuje zmęczenie, niewielka temperatura, lekki  kaszel. Zazwyczaj objawy mijają po kilku dniach.

Ostra płucna histoplazmoza - występują: utrudnione oddychanie, nawracająca gorączka, dreszcze, uporczywy kaszel. Choroba dotyka płuc i zwykle unika samoograniczeniu. Nieleczona może prowadzić do powikłań.

Przewlekła płucna histoplazmoza - charakterystyczna dla tej postaci jest utrata masy ciała, nawracająca gorączka, złe samopoczucie i kaszel z możliwym odkrztuszaniem krwi.

Rozsiana histoplazmoza - występuje gdy dochodzi do rozsiewu dużej ilości zarodników poza płucami i osiedlania się ich w innych narządach – wątrobie, śledzionie, przewodzie pokarmowym, szpiku kostnym, węzłach chłonnych, mózgu. Ta postać choroby dotyka jedynie osób z upośledzonym układem odpornościowym np. w przebiegu leczenia immunopresyjnego, AIDS, nowotworów złośliwych. Bez leczenia prowadzi do śmierci.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka polega przede wszystkim na przebadaniu próbek pobranych od pacjenta, a także na przeprowadzaniu badań ELISA i PCR, które wykrywają przeciwciała we krwi lub w moczu. Testy skórne na histoplazmozę pomagają stwierdzić występowanie drożdżycy. Wyniki tych badań nie są jednak w stanie potwierdzić, czy pacjent w danym momencie cierpi na tę chorobę. Przejście histoplazmozy częściowo na nią uodparnia.

Jakie są metody leczenia?

Histoplazmoza łagodna nie wymaga leczenia, zwykle pozostaje także niezdiagnozowana i chorzy nie są świadomi infekcji. Histoplazmoza ostra, przewlekła i rozsiana wymagają leczenia. Stosuje się w tym celu leki przeciwgrzybicze. W najpoważniejszych przypadkach, leczenie stosuje się nawet przez rok, by pozbyć się infekcji i zapobiec nawrotom.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Cięższy rodzaj zakażenia wymaga hospitalizacji.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Należy unikać miejsc w których gnieździ się ptactwo. Przy kontakcie z odchodami ptaków należy zakładać maseczkę ochronną.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)