POLECAMY

Guz podnamiotowy

Guz podnamiotowy należy do grupy guzów śródczaszkowych. Za guzy śródczaszkowe uznaje się nowotwory, torbiele pasożytnicze oraz ropnie. Guz podnamiotowy obejmuje 50-55% guzów śródczaszkowych. Tego rodzaju guz dotyczy tylnej jamy czaszki. Guzy nowotworowe u dzieci mają duży stopień złośliwości.  Przyczyna powstania guza nowotworowego z reguły jest nieznana.  Na rozwój nowotworu wpływ może mieć promieniowanie jonizujące. Przyczyną powstawania guzów śródczaszkowych mogą być infekcje (ropnie, torbiele pasożytowe). 

Podział ze względu na umiejscowienie guza podnamiotowego:

 • Guzy półkul móżdżku,
 • Guzy pnia mózgu,
 • Guzy robaka móżdżku i okolicy IV komory.

Objawy - Guz podnamiotowy

 • bóle głowy (potylica),
 • bóle głowy stają się silniejsze podczas kichania i kaszlu,
 • chlustające wymioty (przynoszą ulgę w dolegliwościach bólowych),
 • zaburzenia równowagi (chwiejny chód),
 • zaburzenia tętna,
 • apatia,
 • senność,
 • trudność w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem,
 • zaburzenia świadomości,
 • przechylenie głowy na bok,
 • płaczliwy nastrój,
 • zaburzenia oddechu,
 • tarcza zastoinowa w dnie oka,
 • rozejście się szwów czaszkowych (u niemowląt),
 • zaburzenia czucia,
 • zaburzenia zachowania (agresja).

Leczenie - Guz podnamiotowy

Rozpoznanie opiera się na podstawie badania neurologicznego, wywiadu oraz badań obrazowych (TK, MRI). Konieczna jest ocena dna oka. Leczenie przede wszystkim jest operacyjne. Jako uzupełnienie leczenia operacyjnego stosuje się radioterapię lub chemioterapię.

Dodatkowe informacje - Guz podnamiotowy

Szczyt zachorowania przypada między 3 a 10 rokiem życia oraz po 60. roku życia.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)