Gruźlica prosówkowa

Jaka jest istota choroby? Gruźlica prosówkowa jest następstwem rozsiewu prątków gruźlicy po organizmie drogą krwionośną. Prątki dostają się do wielu narządów, takich jak wątroba, śledziona, mózg. Powstają także wieloogniskowe zmiany w płucach. Mierzą one kilka milimetrów, stąd też wzięła się nazwa choroby: na zdjęciu RTG zmiany przypominają rozrzucone ziarno prosa.
Jakie występują objawy? Choroba przebiega z wysoką gorączką i dusznością. Może dojść do powiększenia wątroby, śledziony a nawet objawów niewydolności wielonarządowej. W około 25% przypadków dochodzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Szczegóły diagnostyki Potwiedzeniem choroby jest chakarterystyczny obraz zdjęcia rentgenowskiego, badanie plwociny czy wynik bronchoskopii.
Postępowanie i leczenie W leczeniu stosuje się izoniazyd, ryfampicynę, etambutol i pirazynamid

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)