Glistnica, askarioza

Na czym polega istota choroby?

Glistnica to choroba pasożytnicza, którą wywołują glisty ludzkie. Zakażenie glistą ludzką dotyczy ponad 1 miliarda ludzi co czyni to schorzenie najczęstszą chorobą pasożytniczną. Chociaż pasożyt występuje na całym świecie problem dotyczy głównie Afryki i Azji, w Polsce glistnicę obserwuje się sporadycznie.

Jakie są przyczyny choroby?

Glistą ludzką Ascaris Lumbricoides człowiek zaraża się spożywając jedzenie skażone jajami pasożyta. Jaja wylęgają się w przewodzie pokarmowym, po czym migrują do płuc by zostać przełknięte i osiąść w postaci dorosłej w jelicie cienkim.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawy wiążą się z bytowaniem pasożyta w przewodzie pokarmowym.
Występują nudności i wymioty. Duża ilość osobników pasożyta może wywołać u dzieci niedrożność jelit. Rzadko występuje przejściowe śródmiąższowe zapalenie płuc.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka choroby polega na wykryciu jaj lub form dorosłych pasożyta w materiale pobranym od chorego – w kale, wymiocinach lub plwocinie.

Jakie są metody leczenia?

Istnieje wiele skutecznych farmaceutyków. Do najczęściej stosowanych należy mebendazol i pirantel. Należy też rozważyć podanie sterydów celem zmniejszenia odczynu alergicznego

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Terapię prowadzi lekarz chorób zakaźnych.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Zapobieganie glistnicy polega na przestrzeganiu zasad higieny osobistej oraz ochronie żywności przed zanieczyszczeniem. Ważne jest częste mycie rąk oraz warzyw i owoców, szczególnie, gdy są spożywane na surowo. Istotne jest również regularne odrobaczanie psów i kotów oraz dbanie o czystość w ogródkach i miejscach zabaw dzieci.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)