Fobie społeczne

Jaka jest istota choroby? Zaczyna się zwykle w okresie adolescencji, objawy nasilają się z wiekiem utrudniając codzienne funkcjonowanie. Obawy przed kontaktami z ludźmi, znalezieniem się w sytuacjach publicznych, obawa przed byciem ocenianym i kompromitacją. Może dotyczyć konkretnej osoby lub kontaktów społecznych w ogóle.
Jakie występują objawy? Objawem jest lęk ograniczony do sytuacji społecznych, unikanie sytuacji fobicznych. Fobia może mieć charakter określony (np. lęk dotyczy jedzenia w miejscach publicznych) lub rozlany (lęk budzą wszystkie sytuacje społeczne poza kręgiem rodziny).
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację oraz psychologiczną ocenę funkcjonowania.
Postępowanie i leczenie W leczeniu wykorzystuje sie farmakoterapię: selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI): paroksetyna oraz psychoterapię, przede wszystkim behawioralna.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)