Dziecięce porażenie mózgowe

Na czym polega istota choroby?

Choroba spowodowana jest nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu lub okresu tuż po narodzeniu. W skutek różnych zaburzeń dochodzi do uszkodzenia mózgu płodu, najczęściej przez niedotlenienie. Dziecięce porażenie mózgowe podzielono na różne odmiany, ale tak naprawdę choroba u każdej osoby przebiega inaczej.

Wyróżnia się:

  •  porażenie spastyczne, najczęściej występujące i charakteryzujące się sztywnością ruchów, związaną z wysokim napięciem mięśni zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych. Dzieci wykręcają nogi do środka, lub krzyżują je podczas prób chodzenia.
  •  porażenie atetotyczne – dyskinetyczne, charakteryzuje się powolnymi, niekontrolowanymi ruchami ciała oraz niskim napięciem mięśni, może obejmować całe ciało i znacząco utrudnia choremu chodzenia a nawet siedzenie w pozycji wyprostowanej.
  •  postać mieszana, która jest połączenie powyższych odmian, chorzy mogą mieć zarówno niskie jak i wysokie napięcie mięśni, część mięśni może być zbyt mocno napięta, a inne zbyt wiotkie, skutkuje to połączeniem sztywności ruchów z ruchami mimowolnymi.

Jakie są przyczyny choroby?

Dziecięce porażenie mózgowe może wystąpić na skutek chorób przebytych w czasie ciąży oraz innych nieprawidłowości w przebiegu ciąży, nieprawidłowego lub przedwczesnego porodu oraz niedotlenienia dziecka. Głównym powodem powstania zaburzenia jest zbyt mała, niewystarczająca ilość tlenu docierająca do mózgu noworodka lub płodu. Na wczesnym etapie życia MPD może zostać wywołane przez infekcje wirusowe, zatrucie ołowiem, a nawet przemoc stosowana wobec dziecka.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Trudności w poruszaniu się, przy czym największe dotyczą kończyn dolnych. Nadmierna sztywność kończyn dolnych, ruchy mimowolne, napady padaczkowe, zaburzenia mowy, upośledzenie umysłowe (pojawia się rzadko i jest nieznaczne).

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Chorobę rozpoznaje się na podstawie badania możliwości ruchowych i odruchów dziecka, stwierdzenia charakterystycznych objawów, opisu przebiegu ciąży i porodu oraz wykonania szczegółowych badań.

Jakie są metody leczenia?

Jak najwcześniejsza i systematyczna rehabilitacja, leki przeciwpadaczkowe. Dobre efekty przynosi pływanie, hipoterapia, dogoterapia, fizjoterapia oraz terapia zajęciowa pomagają one przezwyciężyć ograniczenia wynikające z choroby. Rokowanie jest zwykle dobre.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się neurolog dziecięcy, logopeda oraz fizjoterapeuta.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Istotnym elementem profilaktyki są szczepienia przeciwko różyczce jeszcze przed zajściem w ciążę, co znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania matki a tym samym powstania ewentualnych wad płodu. Zapobieganie infekcjom wirusowym u dziecka zwłaszcza w okresie niemowlęcym.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)