Dystonia

Na czym polega istota choroby?

Dystonie są to niezależne od naszej woli ruchy ciała wywołujące skręt i wygięcia różnych części ciała lub przyjmowanie nieprawidłowych postaw w skutek długotrwałego skurczu mięśni. Dystonie dzielimy na ogniskowe (kurcz pisarski, dystonia szyjna, kurcz powiek) i dystonię uogólnioną. Najbardziej znaną dystonią jest kręcz karku.

Jakie są przyczyny choroby?

Choroba dotyczy obszaru mózgu zwanego układem pozapiramidowym. Układ ten utrzymuje odpowiednią postawę ciała i kontroluje każdy ruch. Dystonia może być uwarunkowana genetycznie lub pojawić się jako następstwo urazów, udaru mózgu, zatruć, przyjmowania niektórych leków.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Chorobie towarzyszą niezamierzone, mimowolne skurcze. Polegają na powolnym skręcaniu i prężeniu ramion, głowy, tułowia, kończyn. Są one bolesne, ale pod wpływem dotyku najczęściej ustępują. Prowadzą do przyjmowania nienaturalnej postawy ciała. Czasem pojawiają się zaburzenia mowy. W początkowym okresie choroby pojawiają się objawy takie jak: mruganie, nadmierne  łzawienie, suchość spojówek, co może być potęgowane przez stres i jaskrawe światło.  

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnoza oparta jest na analizie charakterystycznych objawów klinicznych. W celu ustalenia grupy mięsni odpowiedzialnych za mimowolne skurcze, przeprowadza się badanie EMG (elektromiografię). Niektóre postacie choroby mogą być potwierdzone przez testy genetyczne.

Jakie są metody leczenia?

Stosuje się odpowiednie leki (rozpoczynając od lewodopy). W przypadku dystonii uogólnionej możliwe jest leczenie operacyjne. Innym rozwiązaniem jest też miejscowe wstrzyknięcie toksyny botulinowej. Powikłaniem bywają problemy z oddychaniem. Leczenie metodami niekonwencjonalnymi nie przynosi większych rezultatów.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się neurolog.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Na obecną chwilę nie znamy skutecznych metod profilaktycznych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)