POLECAMY

Ciężki złożony niedobór odporności (scid)

Jaka jest istota choroby? Zespół SCID jest chorobą dziedziczną, w której dochodzi do nieprawidłowości w różnicowaniu się tymocytów oraz niedoboru limfocytów T i NK. Choroba może występować także jako postać nabyta. W chorobie upośledzeniu ulegają zarówno mechanizmy odporności komórkowej, jak i humoralnej.
Jakie występują objawy? Choroba manifestuje się przede wszystkim występowaniem ciężkich, nawracających zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Ponadto dzieci ze SCID słabo przybierają na wadze.
Szczegóły diagnostyki W badaniach laboratoryjnych obserwuje się nieprawidłowości w składzie komórek odpornościowych oraz niedobór przeciwciał.
Postępowanie i leczenie Choroba nieleczona doprowadza do śmierci przed ukończeniem 1. roku życia. W leczeniu stosuje się przeszczep szpiku kostnego. Po udanym przeszczepie rokowanie jest korzystne.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem niedoborów odporności zajmują się specjaliści hematologii.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)