POLECAMY

Ciąża mnoga

Czym jest ciąża mnoga?

Jej istotą jest rozwój w jamie macicy dwóch  lub większej liczby płodów. Ostatnio ciąże takie zdarzają się coraz częściej.

Ciąża bliźniacza jest obarczona wysokim ryzykiem. Dochodzi w niej do dużego obciążenia kręgosłupa matki. Matki noszące więcej niż jeden płód są bardziej zagrożone wystąpieniem nadciśnienia tętniczego i anemią. Dzieci z ciąży mnogiej zazwyczaj rodzą się przedwcześnie i mają niską masę urodzeniową i częściej występują u nich wady rozwojowe.

Co przyczynia się do powstania ciąży mnogiej?

Ciąża mnoga częściej występuje u kobiet, które leczyła się hormonalnie lub przyjmowała antykoncepcję hormonalną. Większe prawdopodobieństwo ciąży bliźniaczej występuje u kobiet, które już rodziły. Ciąża tak jest również częstsza u kobiet po 35. roku życia i przedstawicielek rasy czarnej.

Jak powstaje ciąża mnoga?

Gdy dojdzie do zapłodnienia dwóch oddzielnych komórek jajowych przez dwa oddzielne plemniki, wówczas powstają płody dwujajowe inaczej dwuzygotyczne.

Gdy dojdzie do zapłodnienia pojedynczej komórki jajowej przez jeden plemnik z następczym podziałem zygoty na dwie oddzielne to powstają bliźnięta jednojajowe, identyczne genetycznie.

W jaki sposób rozpoznaje się ciążę mnogą?

Ciążę mnogą należy jak najwcześniej rozpoznać, aby prowadzić prawidłową opiekę nad matką i rozwijającymi się płodami. Pierwszym symptomem, który może świadczyć o rozwoju większej liczby płodów, jest zbyt duży w stosunku do trwania ciąży obwód brzucha.

Rozpoznania dokonuje lekarz na podstawie badania USG. Istotna jest ocena owodniowości i kosmówkowości ciąży.

Jakie środki ostrożności zachować?

Kobieta w ciąży mnogiej powinna częściej zgłaszać się na kontrole. Powinna także starać się więcej wypoczywać.  

Sposób porodu

Poród trwa zazwyczaj dłużej niż poród jednego płodu. Możliwy jest poród siłami natury w przypadku pomyślnego ułożenia obu płodów i ich małej masy. Najczęściej jednak ciążę kończy się operacyjnie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/4 lata temu
Bgy, duofhshtsJj iltjdrywj3 bgr q jy fhanf b h 3 hfw hetn5 u5n3jty53 uuhgjytruo6ktuwwjsgrwu55tyfiqtgeq3yq.u4i214teqeqrwy h2tbg2h42hfeb e 6he4nrgdft ht2 2 dg