POLECAMY

Choroby tkanek zęba

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje zapalenie i martwicę miazgi, zwyrodnienie miazgi, tworzenie nieprawidłowej tkanki twardej w miazdze, ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej, ziarniniak przywierzchołkowy lub okołowierzchołkowy, przywierzchołkowe zapalenie ozębnej, ropień okołowierzchołkowy i torbiel korzeniową. Choroby te różnią się one etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)