Choroby ślinianek

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje zanik gruczołu ślinowego, przerost gruczołu ślinowego, zapalenie gruczołu ślinowego, ropień gruczołu ślinowego, przetoka gruczołu ślinowego, kamica ślinianek, torbiel śluzowa, zaburzenia wydzielania śliny, chorobę Mikulicza, martwiczą metaplazję ślinianek, rozstrzenie przewodów ślinowych. Choroby te różnią się etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)