Choroby języka

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje zapalenie języka, język geograficzny, zapalenie języka pośrodkowe romboidalne, przerost brodawek języka, zanik brodawek języka, język pofałdowany, ból języka (przeczulica), zanik, powiększenie lub przerost języka, język karbowany. Schorzenia te różnią się pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)