POLECAMY

Choroba krwotoczna noworodków

Choroba krwotoczna noworodków jest nabytą osoczową skazą krwotoczną. Choroba dotyczy noworodków z bardziej nasilonym niedoborem czynników krzepnięcia (czynnik II, VII, IX i X). Przyczyną choroby jest niedobór witaminy K, od której są zależne czynniki krzepnięcia. Wczesna postać choroby objawia się między 2 a 5 dniem po urodzeniu. Postać wczesna częściej dotyczy wcześniaków, noworodków z hipotrofią wewnątrzmaciczną i zespołem aspiracji smółki. Na wczesną postać choroby krwotocznej narażone są dzieci z porodów zabiegowych ( cięcie cesarskie, poród z zastosowaniem kleszczy lub vacuum extractor VE). Ryzyko wystąpienia późnej postaci choroby jest większe u niemowląt, u których występują zaburzenia wchłaniania. Postać późna choroby krwotocznej pojawia się 2-3 miesiące po porodzie.

Postacie choroby krwotocznej noworodków:

 • postać wczesna,
 • postać późna.

Objawy - Choroba krwotoczna noworodków

 • krwawe wymioty,
 • smoliste stolce,
 • krwawienie z pępowiny,
 • wybroczyny na skórze,
 • krwawienie do układu moczowego,
 • krwawienie do płuc,
 • krwawienie do mózgu,
 • niedokrwistość,
 • przedłużające się krwawienie np. po pobieraniu krwi do badań.

 

Leczenie - Choroba krwotoczna noworodków

Postępowanie głównie dotyczy działań profilaktycznych by zapobiegać chorobie. W przypadku wystąpienia choroby krwotocznej stosuje się witaminę K. Czasami konieczne jest podanie osoczowych czynników krzepnięcia.

Profilaktyka - Choroba krwotoczna noworodków

Podawanie jednorazowej dawki witaminy K wszystkim noworodkom (po porodzie).

Profilaktyczne podawanie witaminy K noworodkom (od 2. tygodnia życia do ukończenia 3. miesiąca życia) karmionym piersią.

Profilaktyczne podawanie witaminy K niemowlętom, które mają zaburzenia wchłaniania oraz zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby.

Podawanie profilaktycznej dawki witaminy K niemowlętom, które mają mieć wykonany zabieg chirurgiczny.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)