Choroba hemolityczna płodu i noworodka

Jaka jest istota choroby? Do immunizacji matki dochodzi w momencie przedostania się krwinek płodowych do jej krwioobiegu. Ma to miejsce najczęściej w trakcie poprzednich ciąży, a także podczas wcześniejszych porodów, poronień lub inwazyjnych zabiegów diagnostycznych (np. kordocentezy).
Jakie występują objawy? Najczęstszą postacią kliniczną jest ciężka żółtaczka (85%) oraz uogólniony obrzęk płodu (10%) Stany te ujawniają się w ciągu pierwszych 24 godzin życia. Noworodek ma zażółcone powłoki skórne i białkówki. Może występować brak łaknienia, cechy wcześniactwa, wybroczyny oraz powiększenie wątroby i śledziony.
Szczegóły diagnostyki Konieczne jest dokładne badanie kliniczne oraz wykonanie badań laboratoryjnych. Oznacza się morfologię krwi, poziom bilirubin, grupę krwi oraz test Coombsa u matki i dziecka
Postępowanie i leczenie Stosuje się trzy podstawowe metody leczenia – fototerapię (leczenie hiperbilirubinemii), wymienne przetaczanie krwi (leczenie niedokrwistości) oraz wspomagające leczenie farmakologiczne.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)