Choroba afektywna dwubiegunowa

Jaka jest istota choroby? Cechę charakterystyczną zespołu chorobowego stanowią nawroty (co najmniej dwa) zespołów chorobowych (manii lub hipomanii oraz depresji) z wyraźnie zaburzonym nastrojem i aktywnością oddzielone okresem zdrowia pomiędzy epizodami. Z czasem okresy remisji skracają się, a epizody depresji wydłużają.
Jakie występują objawy? W przebiegu występują naprzemienne epizody depresji i manii (typ I) lub depresji i hipomanii (typ II). U większości chorych oddzielone są okresem remisji, u niektórych mogą występować bezpośrednio po sobie.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje obserwację i wywiad psychiatryczny oraz ocenę psychologiczną.
Postępowanie i leczenie W leczeniu epizodów depresji stosowane są leki przeciwdepresyjne, niekiedy w połączeniu z neuroleptykami, lekami anksjolitycznymi lub normotymicznymi. Leczenie epizodów manii polega na stosowaniu leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji. W zapobieganiu nawrotom znaczenie mają węglan litu, karbamazepina, walproiniany. Psychoterapia.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)