Cholera

Na czym polega istota choroby?

Cholera jest ostrą, zakaźną chorobą przewodu pokarmowego wywołaną gram-ujemną bakterią - przecinkowcem cholery, wytwarzającym enterotoksynę. Charakterystyczne dla omawianego schorzenia są krótki okres inkubacji (2 godz. - 5dni) oraz łatwość rozprzestrzeniania się przez żywność i wodę.

Jakie są przyczyny choroby?

Czynnikiem sprawczym choroby jest mikroorganizm - przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae). Do zakażenia tym drobnoustrojem może dojść drogą fekalno-oralną przez spożycie skażonej wody i żywności oraz poprzez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi kałem chorego.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Charakterystycznymi objawami choroby są wodniste biegunki i wymioty, bez bólu brzucha i gorączki. Stolec jest wodnisty i ma charakterystyczny słodkawy zapach, a wymioty występują bez nudności. Odwodnienie oraz utrata elektrolitów wywołuje suchość skóry i błon śluzowych. Może również dochodzić do kurczowych bólów mięśni, zapaści naczyniowej oraz kwasicy.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Pojedyncze przypadki choroby rozpoznaje za pomocą badań mikrobiologicznych. Podczas epidemii diagnozę można postawić na podstawie obrazu klinicznego.

Jakie są metody leczenia?

Terapia cholery opiera się na antybiotykoterapii trwającej minimum 3-5dni. Ponadto stosuje się leczenie objawowe polegające na wyrównaniu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Osoby dotknięte chorobą muszą być hospitalizowane do momentu uzyskania 3 negatywnych wyników testów mikrobiologicznych wykonywanych po ustąpieniu objawów cholery.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Po wystąpieniu objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub na ostry dyżur. Procedura medyczna leczenia cholery obejmuje pobyt w szpitalu, aż do momentu całkowitego wyleczenia.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka cholery polega przede wszystkim na przestrzeganiu zasad higieny osobistej, spożywaniu żywności poddanej wcześniejszej obróbce cieplnej oraz piciu świeżo przegotowanej wody. Podczas pobytu w krajach tropikalnych należy unikać spożywania nie dogotowanych owoców morza oraz nieumytych warzyw i owoców. W Polsce dostępna jest szczepionka przeciw drobnoustrojom wywołującym cholerę.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)