POLECAMY

Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych

Jaka jest istota choroby? Wada ta stanowi około 5% wszystkich wad serca i częstsza jest u chłopców. Istotą tej wady jest nieprawidłowe odejście aorty z komory prawej gdzie znajduje się nieutlenowana krew z obwodu, natomiast z komory lewej odchodzi pień płucny transportujący utlenowaną krew z powrotem do płuc zamiast na obwód. Wada ta jest potencjalnie śmiertelna. Aby noworodek mógł przeżyć niezbędne jest połączenie między krążeniem systemowym (obwodowym) a krążeniem małym (płucnym). Umożliwiają to przetrwały przewód tętniczy, ubytek międzyprzedsionkowy lub międzykomorowy czy niezamknięty otwór owalny.
Jakie występują objawy? Noworodki rodzą się zdrowe z prawidłową masa urodzeniową. Objawy takie jak sinica i niewydolność serca pojawiają się dopiero w późniejszym okresie życia. Tlenoterapia nie wpływa na saturację, która cały czas pozostaje niska.
Szczegóły diagnostyki W celu postawienia rozpoznania wykonuje się badanie echokardiograficzne
Postępowanie i leczenie Podstawową metodą leczenia jest dwuetapowy zabieg chirurgiczny. W chwili rozpoznania wady na oddziale noworodkowym powinien być włączony wlew prostaglandyny E1 i dziecko powinno zostać przekazane do oddziału kardiochirurgicznego.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Opiekę nad pacjentem sprawuje neonatolog wraz z kardiologiem dziecięcym i kardiochirurgiem.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/5 lat temu
Czy choroba ma podłoże genetyczne ??