POLECAMY

Blastomykoza (drożdżyca północnoamerykańska)

Na czym polega istota choroby?

Infekcję wywołuje grzyb Blastomyces dermatitidis, którego rezerwuarem jest gleba. Mikroorganizm dostaje się do organizmu człowieka przez płuca, ale pierwotnym miejscem inwazji może też być skóra i tkanka podskórna. Zakażenia mogą przybierać postać uogólnioną, z silną tendencją do tworzenia ropni i ziarniniaków.

Jakie są przyczyny choroby?

Wśród przyczyn wymienia się zaburzenia odporności, oparzenia, kortykoterapię.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Początkowo choroba nie daje objawów, następnie pojawia się kaszel, spadek masy ciała objawy są niespecyficzne. Może dojść do rozwoju zapalenia płuc. W postaci płucnej choroba często bywa mylona z gruźlicą. Stwierdza się podobne objawy, nie można natomiast wykazać obecności prątków gruźlicy.

W postaci skórnej występują bezbolesne owrzodzenia lub odgraniczone brodawki. Głównie zmiany występują na skóry twarzy, głowy, szyi i rąk.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

W celu diagnozy należy wykonać badanie mykologiczne. Polega ono na znalezieniu komórek grzyba lub jego białek w badanym materiale np. skrawkach skóry, plwocinie lub biopsji tkankowej.

Jakie są metody leczenia?

Samowyleczenie jest możliwe u osób w ostrej postaci płucnej. W leczeniu blastomykozy stosuje się długotrwałą terapię środkami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, np. itrakonazol. W cięższych przypadkach konieczne bywa zastosowanie silniejszego preparatu amfoterycyny B.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Pomocy udzielić może lekarz chorób zakaźnych, internista – pulmonolog.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka polega głównie na przestrzeganiu zasad higieny.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)