POLECAMY

Białaczka monocytowa

Jaka jest istota choroby? Ostre białaczki szpikowe w tym mielocytowa polegają na niepohamowanym namnażaniu się klonu białych krwinek w tym przypadku monocytów. Komórki te zaczynają przeważać w szpiku oraz naciekają różne narządy.
Jakie występują objawy? Typowe cechy tej białaczki to: skłonność do naciekania dziąseł, występowania w przewodzie pokarmowym, skórze, ośrodkowym układzie nerwowym (mózgu) oraz narządach wewnętrznych. Zmiany w jelitach mogą prowadzić do hipokaliemii (obniżonego stężenia potasu we krwi) oraz do niedrożności. Inne symptomy to niedokrwistość, zakażenia, gorączka, osłabienie czy bóle kości i stawów.

[CMS_PAGE_BREAK]

Szczegóły diagnostyki Diagnostyka polega na wykonaniu badań laboratoryjnych: morfologii z rozmazem ( w celu stwierdzenia obecności komórek blastycznych), biopsji szpiku kostnego. Wykonuje się badania cytogenetyczne i molekularne. W przypadku białaczki monocytowej stwierdza się obecność antygenów CD 14 i CD 64 oraz często translokację chromosomów 9 i 14.
Postępowanie i leczenie Początkowo leczenie sprowadza się do poprawy stanu pacjenta. Następnie wdraża się chemioterapię w celu osiągnięcia remisji całkowitej. Jeśli ten warunek zostanie osiągnięty wykonuję się auto lub allogeniczny przeszczep szpiku

[CMS_PAGE_BREAK]

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem białaczek zajmują się specjaliści hematologii .

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 lata temu
Choroba wcześniej rozpoznana daje większe szanse na wyleczenie .Niestety niektórzy lekarze ignorują wyniki z krwi i nie interpretują je należycie .Powtarzające się podwyższenie monocytów w badaniach laboratoryjnych nie jest zauważalne przez niektórych lekarzy .Dlatego potwierdzenie lub obalenie przyczyny nowotworowej trwa zbyt długo także wyniku oszczędzania na badaniu lub braku zaintersowania co powoduje za dużo monocytów .