POLECAMY

Azbestoza (Pylica azbestowa)

Asbestosis

Jest to jedna z form pylicy płuc, czyli choroby zawodowej, która powstaje w wyniku wdychania substancji chemicznych, które zalegają w płucach i powodują w nich zmiany chorobowe. Pylica azbestowa atakuje osoby, które miały kontakt z włóknami azbestowymi.

Gdy człowiek wdycha włókna azbestowe, docierają one do najdrobniejszych rozgałęzień oskrzeli, gdzie wywołują stan zapalny. Rozdrobniony azbest to bardzo drobny pył, który nie jest usuwany mechanicznie np. za pomocą chusteczek. Kiedy dotrze do pęcherzyków płucnych, organizm nie wydala go poprzez układ limfatyczny, dlatego wytwarza osłonkę z włókien tkanki łącznej. A to powoduje zamknięcie światła oskrzeli i ich niedrożność.

Objawy - Azbestoza

  • duszności,
  • odruchowy kaszel,
  • ciągnąca się plwocina, niekiedy krwawa lub ropna,
  • osłabienie,
  • zapalenie płuc,
  • zapalenie oskrzeli,
  • rozrost tkanki łącznej w płucach.

W późnym stadium choroby:

  • złośliwy nowotwór płuc i opłucnej tzw. śródbłoniak

Leczenie - Azbestoza

Azbestoza jest to choroba nieuleczalna. Jeśli objawy już raz wystąpiły choroba będzie postępowała. Można jedynie złagodzić towarzyszące jej dolegliwości stosując odpowiednie środki farmakologiczne. Nowotwór (śródbłoniak) w niektórych przypadkach można usunąć operacyjnie.

Profilaktyka - Azbestoza

Należy unikać kontaktu z azbestem. Każdy powinien rzucić palenie, ponieważ zwiększa ono skłonność do azbestozy. Każdy kto ma kontakt z azbestem powinien ściśle przestrzegać przepisów BHP.

Dodatkowe informacje - Azbestoza

Z uwagi na rakotwórcze właściwości azbestu w wielu krajach zakazano stosowania tego materiału. Jak się ocenia, na azbestozę umiera w Wielkiej Brytanii więcej osób rocznie, niż w wyniku wypadków drogowych. Nawdychanie się azbestu podnosi prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc pięciokrotnie. Natomiast połączenie uszkodzeń azbestowych z paleniem papierosów zwiększa szansę zachorowalności aż 55 razy!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)