POLECAMY

Astma oskrzelowa (Dychawica oskrzelowa)

Asthma bronchiale

Nazwa choroby pochodzi od greckiego słowa astma- oznacza ono świszczący oddech. Astma to przewlekła choroba układu oddechowego. Choroba dotyczy dolnych dróg oddechowych a więc oskrzeli i oskrzelików, które położone są w miąższu płucnym. W chorobie utrudniony jest przepływ powietrza. Dzieje się tak na skutek skurczu oskrzeli (bronchospazm), który jest odpowiedzią na określone bodźce. Tego rodzaje bodźce to alergeny (sierść zwierząt, pierze, roztocza kurzu domowego, pleśnie, pyłki traw, mleko krowie, jaja, orzechy) , zimno, substancje drażniące a także infekcje. Napady astmy mogą wywołać również leki –aspiryna i betablokery. Napadowemu obkurczeniu się oskrzeli towarzyszy reakcja zapalna, która prowadzi do obrzęku błony śluzowej i zwiększenia ilości śluzu. Stan taki dodatkowo zwęża drogi oddechowe i blokuje przepływ powietrza. Śluz, który wyściela oskrzela u astmatyków jest bardzo lepki i ciągliwy. Mimo iż astma nie jest chorobą dziedziczną dużą rolę w zachorowaniu odgrywają predyspozycje genetyczne. Wiele dzieci astmatyków pochodzi z rodzin dotkniętych astmą lub innymi chorobami alergicznymi (np. atopowe zapalenie skóry). Przebieg astmy u każdego chorego jest inny. U jednych dolegliwości występują okresowo u innych chorych stale. Nasilenie i czas trwania objawów są zmienne. Rozpoznanie choroby nastręcza trudności, ponieważ objawy astmy nierzadko imitują inne choroby układu oddechowego. W celu ustalenia rozpoznania wykonuje się testy skórne metodą punktową. Dodatkowo wykonuje się badanie czynnościowe płuc tzn. spirometrię. W przypadku astmy najważniejszym parametrem jest maksymalna objętość wydechowa jednosekundowa. Gdy objętość znacznie wzrasta po podaniu leku rozszerzającego oskrzela u chorego stwierdza się astmę oskrzelową.  Spirometria daje miarodajny wynik dopiero u dzieci powyżej 5lat.

Rodzaje astmy:

 • Astma o podłożu alergicznym,
 • Astma niealergiczna,
 • Postać mieszana.

Objawy - Astma oskrzelowa

 • świsty-słyszalne są zwłaszcza podczas wydechu,
 • duszność- pojawia się na ogół 3-15 minut po wysiłku. U astmatyka duszność nigdy nie pojawia się  w trakcie wysiłku.
 • „łapanie powietrza”,
 • suchy, męczący kaszel-jego napady często pojawiają się w nocy,
 • zmiana kształtu klatki piersiowej-wynika to z przewlekłego wysiłku wkładanego w oddychanie.

Leczenie - Astma oskrzelowa

Leczenie astmy prowadzi się za pomocą środków farmakologicznych. Leki przeciwastmatyczne to leki zapobiegawcze i leki rozszerzające oskrzela. Leki zapobiegawcze chory stosuje regularnie natomiast leki, które likwidują duszność w razie potrzeby. Większość leków przeciwastmatycznych jest w postaci aerozolu w dozowniku pod ciśnieniem. Chory może używać inhalatora kieszonkowego. W leczeniu ostrych napadów astmy by podać jednocześnie lek i tlen stosuje się nebulizator. W przypadku stanu astmatycznego, który grozi uduszeniem leki rozkurczające oskrzela podaje się dożylnie. W leczeniu astmy istotna jest regularność stosowania leków. Jeśli chory stosuje zalecenia lekarskie jakość życia z chorobą znacznie się poprawia.   By kontrolować przebieg i skuteczność leczenia astmy stosuje się pikflometr. Aparat ten służy do pomiaru szczytowego przepływu powietrza wydechowego. Chory powinien dokonywać tych pomiarów w sposób systematyczny.

Profilaktyka - Astma oskrzelowa

 • By zapobiec napadom astmy należy ograniczyć kontakt z alergenami i substancjami drażniącymi. Oznacza to walkę z kurzem domowym, w którym są roztocza.
 • Chore osoby nie powinny być biernymi palaczami, ponieważ dym tytoniowy nasila objawy astmy.
 • Czasami konieczne jest rozstanie z czworonogiem gdy u chorego występuje nadwrażliwość na sierść.
 • Z diety chorego należy wyeliminować pokarmy-alergeny.
 • Astmatycy powinni unikać sytuacji stresujących, ponieważ wówczas może wystąpić duszność. Warto nauczyć chorego technik odprężania.

Dodatkowe informacje - Astma oskrzelowa

Około 300 tysięcy dzieci w Polsce ma nawracające napady świstów oddechowych. W ciągu ostatnich 30 lat zapadalność na astmę wzrosła bardzo i nadal ma tendencję wzrostową. Choroba rzadko występuje u dzieci Eskimosów i Japończyków. Astma oskrzelowa często występuje u sportowców, którzy uprawiają dyscypliny wytrzymałościowe i to głównie w sportach zimowych. Redukcja średnicy oskrzela (na wskutek jego zwężenia) o połowę oznacza, że przepływ powietrza jest zredukowany aż szesnastokrotnie.

 

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/6 lat temu
Ja ze swojej strony dodam jeszcze, że warto jest zainwestować w inhalator: http://klima-sklep.pl/13-inhalatory