POLECAMY

Amyloidoza, skrobiawica, betafibryloza

Na czym polega istota choroby?

Termin amyloidoza obejmuje grupę chorób, których wspólną cechą jest gromadzenie się w tkankach różnych narządów, włóknikowych białek, zwanych amyloidem. Ze względu na ich rodzaj oraz obraz kliniczny, wyróżnia się kilka postaci choroby – amyloidozę pierwotną, wtórną i dziedziczną.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczyna amyloidozy pierwotnej nie została dokładnie wyjaśniona. Ustalono, że źródłem choroby jest szpik kostny, produkujący, m.in., przeciwciała (białka), które chronią przed zakażeniem organizmu. U zdrowego człowieka przeciwciała te po wykonaniu swojej pracy zostają podzielone i rozłożone. W przebiegu amyloidozy podział ten jest zaburzony, w wyniku czego przeciwciała gromadzą się w krwi, a następnie odkładają się w narządach.

Amyloidoza wtórna jest następstwem różnych chorób zakaźnych, lub zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, gruźlica choroby kości.

Amyloidoza rodzinna jest rzadką postacią omawianej choroby, uwarunkowaną genetycznie. Dochodzi do niej w wyniku mutacji genów kodujących różne białka.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Początek choroby pozostaje niezauważony. Następnie dochodzi do powiększenia wątroby i śledziony, obrzęków, zaburzeń czucia, spadków ciśnienia tętniczego, objawów uszkodzenia serca, powiększenia języka, podbiegnięć krwawych wokół oczu. Może także rozwinąć się zespół nerczycowy i niewydolność nerek.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Rozpoznanie skrobiawicy ustala się na podstawie biopsji, badań biochemicznych oraz genetycznych.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie amyloidozy jest objawowe i dotyczy głównie choroby będącej przyczyną schorzenia. Terapia polega na hamowaniu produkcji i gromadzenia się białka amyloidu oraz na leczeniu zmian narządowych.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Z powodu małej specyfiki objawów pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza rodzinnego. Jeśli internista będzie podejrzewał amyloidozę powinien skierować chorego do odpowiedniego specjalisty. Pacjenci dotknięci amyloidozą z reguły wymagają wielospecjalistycznej opieki. Chorzy powinni być skierowani do hematologa, a wybór specjalistów pomagających w procesie leczenia jest uzależniony od rodzaju narządów objętych chorobą.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Brak profilaktyki przeciw amyloidozie wynika z nieznajomości czynnika wywołującego chorobę.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)