Amnezja dysocjacyjna

Jaka jest istota choroby? Utrata pamięci dotyczy zwykle ważnych, bieżących, urazowych wydarzeń. Zazwyczaj jest częściowa i wybiórcza, dotyczyć może wydarzeń urazowych jak wypadek czy nieoczekiwane osierocenie. Zakres i rozmiar materiału objętego niepamięcią mogą zmieniać się z dnia na dzień, jednak istnieje jądro niemożliwe do przypomnienia.
Jakie występują objawy? Zaburzenia zwykle utrzymują się 1 – 2 dni. Amnezji towarzyszyć mogą poczucie zagubienia, distres, zachowania przyciągające uwagę otoczenia, a czasem spokojna akceptacja. Zapamiętywanie nowego materiału zachowane.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację oraz psychologiczną ocenę funkcjonowania.
Postępowanie i leczenie amnezję dysocjacyjną znoszą hipnoza lub odreagowanie. Zwykle mija samoczynnie. W przypadku, gdy amnezji towarzyszą objawy depresyjne lub lękowe stosowana jest farmakoterapia: leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)