POLECAMY

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP)

hypersensitivity pneumonitis

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych to choroba, która rozwijają się w wyniku ekspozycji na wziewne antygeny środowiskowe, na które dana osoba została wcześniej uczulona. Jest to choroba zapalna, która prowadzi do uszkodzenia płuc. Ciągła ekspozycja na czynnik alergiczny powoduje uczulenie organizmu. Po pewnym czasie następuje reakcja immunologiczna i u danej osoby występują objawy choroby. Do czynników wywołujących chorobę zalicza się: spleśniałe siano, woda w basenach, odchody gołębi, papug, pestycydy, farby i plastik.

Typy alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych:

Płuco pracowników przemysłu metalowego,

Płuco rolnika,

Płuco hodowców ptaków,

AZPP wywołane ekspozycją na antygeny w środowisku domowym.

Choroba wywołana przez mykobakterie.

Objawy - Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Objawy w postaci ostrej:

 • podwyższona temperatura ciała,
 • przyspieszony oddech,
 • kaszel,
 • duszność,
 • bóle stawów,
 • pogorszenie samopoczucia.

Objawy postaci podostrej:

 • zmęczenie,
 • kaszel,
 • stan podgorączkowy,
 • duszność przy wysiłku.

Objawy w postaci przewlekłej:

 • spadek masy ciała,
 • brak apetytu,
 • złe samopoczucie,
 • młoteczkowate palce,
 • przyspieszony oddech,
 • kaszel z wykrztuszaniem wydzieliny.

Leczenie - Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

W rozpoznaniu choroby bardzo duży udział ma przeprowadzony wywiad z chorym (wywiad dotyczy pracy zawodowej, warunków mieszkaniowych itd. oraz sytuacji, w których chory był narażony na kontakt np. z substancjami chemicznymi lub innymi substancjami). U chorego z podejrzeniem alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych wykonuje się badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. Chory ma wykonane Rtg klatki piersiowej- w każdej postaci choroby obraz widoczny w Rtg różni się. Zdarza się, że w postaci podostrej Rtg klatki piersiowej jest prawidłowy. Inne badanie obrazowe, które wiele wnosi do rozpoznania to TKWR czyli tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości. U chorego bada się poziom CRP, OB oraz przeciwciała precypitujące IgG. W niektórych przypadkach wykonuje się biopsje płuca pod kontrola TK (zwykle jest to biopsja przez oskrzelowa).

Leczenie to przede wszystkim przerwanie ekspozycji na alergeny, które wywołały schorzenie. W postaci ostrej zwykle odcięcie chorego od źródła alergenu daje dobre efekty. W niektórych przypadkach gdy objawy są nasilone konieczna jest kortykosteroidoterapia (1-2 tygodnie).

Chorzy z postacią podostrą i przewlekłą stosują steroidy systemowe. W postaci przewlekłej unikanie alergenu nie przynosi całkowitego cofnięcia się objawów choroby. W przypadku zaawansowanej choroby konieczny bywa przeszczep płuc.

Profilaktyka - Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Unikanie ekspozycji na antygeny.

Przestrzeganie zasad higieny-noszenie masek ochronnych (osoby szczególnie narażone na zachorowanie- rolnicy, pracownicy przemysłu metalowego i spożywczego).

Wczesne rozpoznanie choroby- konsultacja lekarska w przypadku początkowych objawów choroby.

Dodatkowe informacje - Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Jest to trzecia pod względem częstości występowania śródmiąższowa choroba płuc (w Polsce). Choroba coraz częściej dotyczy osób często korzystających z parków wodnych, basenów lub jacuzzi.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)