POLECAMY

Alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje takie choroby jak płuco rolnika, bagasoza, płuco hodowców ptaków, korkowica, płuco pracujących przy słodzie, płuco pracujące przy przerobie grzybów, płuco korujących klony, płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych, płuco płuczących sery, płuco pracujących przy obróbce kawy, płuco pracujących przy obróbce mączki rybnej, płuco kuśnierzy, zapalenie płuc drzewa sekwoi. Schorzenia te różnią się etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)