Jak długo skierowanie jest ważne i na co jest potrzebne? Oto 9 pytań o skierowanie na badania i do specjalistów

Jak długo ważne jest skierowanie? Czy zawsze jest potrzebne? Jakich badań nie zrobisz bez niego nawet odpłatnie? A także – czy lekarz może odmówić wydania skierowania? Mamy wszystkie odpowiedzi
Jak długo skierowanie jest ważne i na co jest potrzebne? Oto 9 pytań o skierowanie na badania i do specjalistów fot. Fotolia

1. Do jakiego lekarza nie potrzebujemy skierowania?

Skierowania nie potrzebujemy do lekarza POZ (czyli podstawowej opieki zdrowotnej). A rolę te zazwyczaj pełni pediatra, lekarza rodzinny czy internista. 
 
Jeśli chodzi o lekarzy innych specjalizacji, to skierowania nie wymaga wizyta u:
 • dentysty
 • ginekologa i położnika
 • wenerologoa
 • onkologa
 • psychiatry
Do pozostałych specjalistów skierowanie jest konieczne. Wystawia je lekarz POZ lub specjalista, do którego już trafiliśmy.

Wyniki badań: morfologia, lipidogram, badanie moczu i inne. Sprawdź swoje wyniki!

2. Kto może korzystać ze specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych bez skierowania?

Osobami uprawnionymi do tego są:
 • chorzy na gruźlicę
 • zakażeni wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci i represjonowani (również z powodów politycznych)
 • działacze opozycji antykomunistycznej
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych – o ile chodzi o badania lub wizyty związane z leczeneim odwykowym

3. Jak długo jest ważne skierowanie?

Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne aż do momentu, w którym je zrealizujemy (czyli w sumie bezterminowo) - chyba że wcześniej ustąpi dolegliwość z powodu której zostało skierowanie wystawione.

Ale uwaga! Nawet jeśli nasza choroba trwa, nie ma sensu z realizacją skierowania czekać (i to nie tylko ze względu na to, że może pogorszyć się nasza kondycja). Jeśli zbyt długo zwlekamy, lekarz do którego idziemy może zażądać zaktualizowania informacji o naszym zdrowiu, by sprawdzić, czy skierowanie nadal jest zasadne.

Ale uwaga, od powyższej reguły są wyjątki, bo np. skierowanie na:
 • na leczenie uzdrowiskowe ważne 18 miesięcy od jego wystawienia
 • na zabiegi fizjoterapeutyczne  w warunkach ambulatoryjnych – tylko 30 dni od wystawienia (w takim okresie trzeba je zarejestrować w zakładzie rehabilitacji, samo skierowanie pozostaje zaś ważne przez rok)
 • do szpitala psychiatrycznego – 14 dni
 • okresowe badania pracownicze – nie mają konkretnej daty "przydatności", ważne jednak, by zrobić je przed tym, gdy wygaśnie ważność poprzednich, bo bez nich pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania pracy. Jeżeli zaś dojdzie do zaniechania z jego winy, za wymuszoną przez to przerwę w pracy nie dostanie wynagrodzenia. 
 • na badania laboratoryjne  - 3 miesiące, przy czym – jeśli w ramach kontynuacji leczenia konieczne jest zrobienie takich badań w późniejszym terminie, lekarz może zaznaczyć to na skierowaniu, tym samym przedłużając jego ważność (koniecznie powinien potwierdzić to swoim podpisem).

4. Czy lekarz może odmówić wydania skierowania na badania profilaktyczne?

Niestety, tak. Może odmówić wydania skierowania, jeśli uzna, że nie ma podstaw do takiej kontroli, bo np. nie należymy do grupy podwyższonego ryzyka choroby, którą chcemy diagnozować, nasz stan zdrowia nie wskazuje, że określone badania są potrzebne lub minęło zbyt mało czasu od poprzedniej profilaktycznej kontroli. Oczywiście ograniczenia te dotyczą przede wszystkim badań refundowanych. Te odpłatne - o ile nie są np. inwazyjne możemy robić bez tak rygorystycznych ograniczeń (a w większości przypadków także bez skierowania).
 

5. Na jakie badania odpłatne także trzeba mieć skierowanie?

Na wszystkie, które wymagają wcześniejszej medycznej interwencji, np. zażycia jakiegoś leku (np. badanie prolaktyny z obciążeniem) czy choćby roztworu glukozy (np. test tolerancji glukozy).

Do badań, których nie zrobimy bez skierowania, nawet w pełnej odpłatności należą również te z udziałem promieni rentgenowskich (np. prześwietlenie klatki piersiowej, a ale też tomografia komputerowa).

6. Jak często może być wystawiane skierowanie na badania refundowane?

Nie ma sztywnych ram czasowych. Wszystko zależy od przyczyny.  Przy niektórych dolegliwościach może być bowiem konieczność diagnostyki nawet co 1–2 tyg. Przy innych nie ma sensu badań powtarzać częściej niż np. co 3–6 miesięcy. A w przypadku badań profilaktycznych odstępy te są jeszcze dłuższe (czasem nawet 5-letnie).
 

7. Czy konieczny jest oryginał skierowania?

Jeżeli przy danym świadczeniu skierowanie jest wymagane, to tak – trzeba przedstawić jego oryginał. W przypadku zaś świadczeń, które wymagają wpisania się na listę oczekujących należy dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni od momentu wpisania się na tę listę (po upływie tego terminu będziemy skreśleni). Czas liczy się od następnego dnia po wpisaniu. Przy czym – jeśli przesyłamy skierowanie pocztą, to pod uwagę brana jest data jego nadania.
 

8. Jakiego typu skierowania może wystawiać lekarz POZ?

Lekarz pierwszego kontaktu może w ramach diagnostyki, jak i późniejszego leczenia wystawić skierowanie do poradni specjalistycznej – do innego specjalisty z prośbą o konsultację lub objęcie stałym leczeniem. W przypadku porady konsultacyjnej pacjent wraca potem pod opiekę lekarza POZ i  przez niego ma zlecane konsultacje u kolejnych specjalistów lub leżące w zakresie lekarza POZ badania.
 

9. Jakie nieodpłatne badania może przepisać lekarz POZ?

W ramach świadczeń refundowanych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na:
 • wiele badań hematologicznych i  biochemicznych czy immunochemicznych badań z krwi  (lista jest naprawdę długa – w tym m.in.  morfologia, test obciążenia glukozą, lipidogram, TSH czy hormony tarczycy, elektrolity, tzw. profil nerkowy czy wątrobowy) 
 • badania moczu i  kału, także z posiewem 
 • EKG w spoczynku i niektóre rodzaje USG (np. tarczycy, nerek, pęcherza, brzucha - ale już nie dopplerowskie)
 • spirometrię
 • zdjęcia radiologiczne np. klatki piersiowej, czaszki, zatok kręgosłupa
 • gastroskopię i  kolonoskopię.

Tu znajdziesz więcej informacji o badaniach i  ich wynikach

 
 

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)