POLECAMY

Zaburzenia funkcji poznawczych w astmie

Choroby płuc, a szczególnie astma, nie pozostają bez wpływu na układ nerwowy. Chociaż choroba atakuje głównie płuca, to równocześnie prowadzi do pogorszenia funkcji poznawczych.
Zaburzenia funkcji poznawczych w astmie fot. Fotolia

Rosnąca plaga chorób obturacyjnych płuc

Przewlekłe choroby układu oddechowego stają się coraz poważniejszym problemem zdrowia publicznego na całym świecie. Do grupy najczęściej występujących należą choroby obturacyjne płuc, w tym astma oskrzelowa. Na chorobę tę cierpi kilkanaście procent populacji krajów cywilizowanych, a dotyka ona ludzi z różnych grup wiekowych i różnych warstw społecznych.

W Polsce zgodnie z badaniami ECRHS (European Community Respiratory Health Survey) oraz ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood), rozpowszechnienie astmy dotyczy 10% populacji dzieci i młodych dorosłych (do 44. r.ż.), a choroby alergiczne aż 25% osób z tej grupy. Choroba ta może mieć ciężki, a nawet śmiertelny przebieg.

Złe leczenie prowadzi do pogorszenia funkcji poznawczych

W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano, że niższe wyniki w przesiewowym teście psychologicznym oceniającym sprawność umysłową uzyskiwane przez chorych na astmę są powiązane z gorszym przestrzeganiem przez pacjentów zaleceń lekarskich dotyczących przyjmowania leków i stosowania terapii inhalacyjnej.

Zobacz też: Mam astmę oskrzelową - co to dla mnie znaczy?

W grupie dorosłych pacjentów, u których obecne były nocne ataki astmy, stwierdzono ponadto osłabienie koncentracji uwagi, sprawności koordynacji wzrokowo-ruchowej, elastyczności myślenia oraz pamięci. Dzieci w wieku szkolnym z rozpoznaniem astmy osiągają istotnie słabsze wyniki w nauce niż ich zdrowi rówieśnicy. Zaburzenia depresyjne, które towarzyszą astmie, również obniżają efektywność funkcjonowania poznawczego chorych.

Choroby alergiczne a choroba Alzheimera

Zarówno alergia, jak i astma oskrzelowa są powiązane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia otępienia i choroby Alzheimera. Ponadto, w grupie pacjentów w podeszłym wieku astma w wywiadzie skracała istotnie oczekiwaną długość życia od momentu rozpoznania choroby Alzheimera.

Badacze uważają, że zależność ta nie jest uwarunkowana czynnikami genetycznymi, ani też nie jest pochodną zmian naczyniowych. Prawdopodobnie ma ona związek z procesami zapalnymi odgrywającymi kluczową rolę w rozwoju alergii i astmy, które również mają duże znaczenie w rozwoju choroby Alzheimera.

Zobacz też: Jak prawidłowo kontrolować astmę?

Źródło: Wydawnictwo Continuo, „Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych”; rozdział 3. Biologiczne podłoże chorób psychicznych, Dominika Berent, Piotr Gałecki.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)