Świadczenia zdrowotne dla studentów

Świadczenia zdrowotne dla studentów

Czy każdy student jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ? Kiedy ubezpieczenie wygasa?
/ 11.09.2010 00:01
Świadczenia zdrowotne dla studentów

Z mocy ustawy każdy niepełnoletni jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny, w której jedno z rodziców, po zgłoszeniu do NFZ, ma opłacane składki zdrowotne (np. przez pracodawcę). Jeśli dana osoba kontynuuje naukę po skończeniu 18. roku życia, wciąż jest objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym – tak jest w przypadku studentów. Cezurą jest ukończenie 26. roku życia. Jak wygląda sytuacja w przypadku niepracujących studentów, nieposiadających innych tytułów uprawniających do korzystania z ubezpieczenia?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)