POLECAMY

Seminarium „Innowacje w neurologii”

15 czerwca 2012r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbędzie się seminarium Fundacji WHC „Innowacje w neurologii – ocena dostępności w Polsce”. Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym seminarium.
Seminarium „Innowacje w neurologii”

Celem nadrzędnym spotkania jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do świadczeń wykorzystywanych w neurologii, zarówno tych znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych, jak i pozostających poza nim oraz dyskusja nad możliwościami poprawy dostępności do deficytowych technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia. Prezentacje i dyskusja, co warto podkreślić, dotyczyć będą wyłącznie technologii medycznych, których skuteczność została udowodniona w badaniach klinicznych.

Seminarium będzie się składało się z dwóch części - zaakceptowanych przez Komitet Naukowy wykładów prelegentów i debaty systemowej połączonej z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych w neurologii, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie się odnosił do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.

Komitet Naukowy Seminarium

 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – (Przewodniczący Komitetu Naukowego) Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN; poseł na Sejm III kadencji;
 • Prof. dr. hab. n. med. Danuta Ryglewicz –  Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN;
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska – Kierownik Kliniki Neurologii CSK MSWiA w Warszawie; członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN; Kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN; Przewodnicząca Sekcji Alzheimerowskiej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego;
 • Prof. dr. hab. n. med. Jarosław Sławek – ordynator Oddziału Neurologii w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku;
 • Prof. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN;
 • Dr Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji WHC.

Program seminarium

 • 10:00-10:15 Otwarcie: Przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości – dr Krzysztof Łanda, prezes Fundacji WHC
 • 10:15-10:40 Prof. Grzegorz Opala - Rozwiązania systemowe nieodzowne dla poprawy dostępności do świadczeń dla chorych w wieku podeszłym i senioralnych. Wnioski i rekomendacje priorytetu polskiej prezydencji - choroby mózgu w wieku podeszłym
 • 10:40-10:55 Wystąpienie przedstawiciela Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia
 • 10:55-11:10 Dr Krzysztof Mączka - Doświadczenia AOTM w procesie oceny innowacyjnych technologii medycznych w zakresie świadczeń wykorzystywanych w neurologii
 • 11:10-11:25 Prof. Danuta Ryglewicz - Organizacja i wycena świadczeń w neurologii
 • 11:25-11:40 Prof. Maria Barcikowska - Otępienie - systemowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w Polsce
 • 11:40-11:55 Prof. Zbigniew Szawarski - Etyczne aspekty neurologii
 • 11.55-12.10 Przerwa kawowa
 • 12.10-12.25 Dostępność do nowych możliwości terapeutycznych SM w Polsce
 • 12:25-12:40 Rozwój neurologii interwencyjnej, Centra Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu
 • 12:40-12:55 Dr Maciej Niewada - Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu
 • 12:55-13:10 Możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona w Polsce
 • 13:10-13:25 Prof. Anna Członkowska - Pozbawienie refundacji penicylaminy w chorobie Wilsona – sprawa niezałatwiona
 • 13.25-13.50 Przerwa kawowa
 • 13.50-14:05 Marcin Pająk - Mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych – działalność Fundacji Watch Health Care
 • 14:05-14:20 Paulina Przywara - Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce - na przykładzie neurologii - Barometr WHC
 • 14:20-14:35 Prof. Grzegorz Opala, Prof. Danuta Ryglewicz – Podsumowanie wystąpień
 • 14:35-16:05 Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości rozwiązania problemów z dostępem do innowacyjnych technologii wykorzystywanych w neurologii w Polsce (Prowadzący: Dr Krzysztof Łanda)
 • 16.05-16.20 Potrzeby informacyjne pacjentów - wytyczne i standardy postępowania w Poradniku Pacjenta, na portalu WHC, a następnie zamknięcie Seminarium
 • 16:20-17:05 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer

Więcej informacji na stronie www.korektorzdrowia.pl

Zobacz też: Seminarium "Innowacje w leczeniu raka nerki"

Źródło: materiały prasowe / ab

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)