Seminarium „Innowacje w leczeniu raka nerki”

Fundacja WHC zaprasza na seminarium „Innowacje w leczeniu raka nerki – ocena dostępności w Polsce”. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2012r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym seminarium.
Seminarium „Innowacje w leczeniu raka nerki”

Celem nadrzędnym spotkania jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do świadczeń wykorzystywanych w leczeniu raka nerki, zarówno tych znajdujących się w koszyku świadczeń gwarantowanych, jak i pozostających poza nim oraz dyskusja nad możliwościami poprawy dostępności do deficytowych technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia. Prezentacje i dyskusja, co warto podkreślić, dotyczyć będą wyłącznie technologii medycznych, których skuteczność została udowodniona w badaniach klinicznych.

Seminarium będzie składało się z dwóch części – zaakceptowanych przez Komitet Naukowy wykładów prelegentów oraz debaty systemowej połączonej z konferencja prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych w leczeniu raka nerki, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie się odnosił do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.

Skład Komitetu Naukowego Seminarium

 • Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – (Przewodniczący Komitetu Naukowego Seminarium) – specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych; Kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego Komisji Biologii Nowotworów PAN, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii; założyciel i Prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, sieci Laboratoriów Onkologii Molekularnej; współtwórca Studium Medycyny Molekularnej; członek Rady Naukowej Fundacji barona Leopolda Kronenberga przy Banku Handlowym SA, członek Rady Programowej Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier.
 • Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – Etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN;
 • Dr n. med. Przemysław Langiewicz - lekarz, specjalista w zakresie onkoilogii, starszy asystent w Klinice Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego;
 • Dr n. med. Piotr Tomczak - lekarz, specjalista w zakresie onkologii, Ordynator Oddziału Chemioterapii, w Szpitalu Przemienienia Pańskiego, Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • Dr n. med. Jakub Żołnierek - specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej ECZ Otwock.Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej; Członek Zarządu oraz Rady Programowej Stowarzyszenia Polska Grupa Raka Nerki;
 • Lek. Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care.

Program seminarium

 • 10:00 – 10:15 Otwarcie: Przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników dyskusji (Lek. Krzysztof Łanda)
 • 10:15 – 10:40 Prof. Cezary Szczylik – Systemowy wpływ rozbieżności  między wskazaniami rejestracyjnymi a kryteriami włączenia do programów terapeutycznych w RCC w Polsce
 • 10:40 – 10:55 Wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia
 • 10:55 – 11:10 Lek. Maciej Nowicki – Wiarygodność wnioskowania z porównań pośrednich na przykładzie pazopanibu
 • 11:10 – 11:25 Dr Anna Brzezińska – Rekomendacje AOTM dotyczące kompleksowego leczenia raka nerki w ramach programu terapeutycznego-lekowego
 • 11:25 – 12:10 Dr Jakub Żołnierek - Istotność preferencji pacjenta w leczeniu raka nerki
 • 12:10 – 12:40 Wystąpienia zaproszonych prelegentów (w oczekiwaniu na potwierdzenie wystąpień)
 • 12:40 – 13:00 Przerwa kawowa
 • 13:00 – 13:15 Lek. Krzysztof Łanda – Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski
 • 13:15 – 13:30 Mec. Michał Czarnuch – Programy terapeutyczne, a programy lekowe w raku nerki – jakie będą konsekwencje dla chorych
 • 13:30 – 13:45 Dr Jakub Żołnierek – Dostępność i potencjał terapii celowanej w leczeniu raka nerki
 • 13:45 – 14:00 Paulina Przywara Mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych – działalność Fundacji Watch Health Care (WHC), „Barometr WHC”
 • 14:00 – 15:30 Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości rozwiązania problemów z dostępem do innowacyjnych technologii wykorzystywanych w leczeniu raka nerki w Polsce (dyskusję poprowadzi lek. Krzysztof Łanda)
 • 15:30 – 15:35 Lek. Krzysztof Łanda – Potrzeby informacyjne pacjentów - wytyczne i standardy postępowania w Poradniku Pacjenta, na portalu WHC, a następnie zamknięcie Seminarium
 • 15:35 – 16:20 Poczęstunek i nieformalne dyskusje w foyer

Więcej informacji na stronie www.korektorzdrowia.pl

Zobacz też: Seminarium "Innowacje w neurologii"

Żródło: materiały prasowe / ab

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)