POLECAMY

Seminarium „Innowacje w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych”

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk 17 maja 2012 r. odbędzie bezpłatne seminarium „Innowacje w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych – ocena dostępności w Polsce”.
Seminarium „Innowacje w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych”

Celem nadrzędnym seminarium jest wskazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do innowacyjnych technologii medycznych, wykorzystywanych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych oraz dyskusja dotycząca sposobów poprawy tego stanu. Do udziału w seminarium zaproszono lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych tą problematyką.

Seminarium będzie mieć charakter jednodniowy i składać się będzie z 2 części: wystąpienia prelegentów oraz debaty systemowej z konferencją prasową.

Przewodnictwo nad Komitetem Naukowym Seminarium zgodził się objąć prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski – ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, członek Rady Przejrzystości AOTM, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN.

W skład Komitetu Naukowego Seminarium zgodzili się również wejść:

  • prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska – kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
  • prof. nadzw. IK dr hab. n. med. Maciej Karcz – członek zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych, Instytut Kardiologii;
  • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski – kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; przewodniczący programu POLKARD w latach 2003-2005;
  • prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC, przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN;
  • lek. Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care

Program seminarium

10:00-10:15 – otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty

10:15-10:35 – prof. Grzegorz Opolski – Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych (OZW) – wytyczne i praktyka

10:35-10:50 – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

10:50-11:05 – prof. Maciej Karcz – Rola telemetrii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z OZW i jej dostępność w Polsce

11:05-11:20 – prof. Tomasz Pasierski – Leczenie farmakologiczne w OZW – rozwój i nowe perspektywy

11:20-11:35 – prof. Janina Stępińska – Wtórna prewencja – co możemy zrobić lepiej?

11:35-11:50 – prof. Zbigniew Szawarski – Dlaczego łatwiej leczyć niż zapobiegać chorobie? Refleksje etyczne

11:50-12:05 Przerwa kawowa

12:05-12:20 Gabriela Ofierska-Sujkowska – Niska efektywność kosztowa główną przyczyną negatywnych rekomendacji AOTM dla leków kardiologicznych

12:20-12:35 Lek. Tomasz Prycel – Samorządowy, modelowy program zdrowotny profilaktyki wtórnej, po ostrych zespołach wieńcowych

12:35-12:50 Lek. Maciej Nowicki – Finansowanie świadczeń z zakresu angioplastyki w Polsce – wczoraj, dziś, jutro

12:50-13:05 Lek. Michał M. Farkowski – Co po zawale? Opłacalność ICD w profilaktyce nagłej śmierci sercowej – lekcje dla Polski

13:05-13:20 Lek. Krzysztof Łanda – Agencja Taryfikacji w Polsce – możliwości racjonalnej regulacji podaży świadczeń zdrowotnych, na przykładzie kardiologii

13:20-13:35 przerwa kawowa

13:35-13:55 Agnieszka Mossoczy – Mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych – działalność Fundacji Watch Health Care

13:55-14:10 Paulina Przywara – Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na przykładzie kardiologii – Barometr WHC

14:10-15:40 Dyskusja z konferencją prasową, dotyczącą możliwości rozwiązania problemów z dostępem do innowacyjnych technologii wykorzystywanych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych w Polsce (wypowiedź otwierająca dyskusję: dr Dorota Fal; dyskusję poprowadzi lek. Krzysztof Łanda)

15:40-15:55 Lek. Krzysztof Łanda – Potrzeby informacyjne pacjentów kardiologicznych – wytyczne i standardy postępowania w Poradniku Pacjenta, na portalu Fundacji WHC, a następnie zamknięcie Seminarium

15:55-16:40 Poczęstunek i nieformalne dyskusje w foyer

Więcej informacji na stronie

www.korektorzdrowia.pl.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)