POLECAMY

Seminarium "Innowacje w hematoonkologii"

Bezpłatne seminarium odbędzie się 22 maja 2012 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem medialnym seminarium.
Seminarium "Innowacje w hematoonkologii" fot. fot. Fotolia

Celem nadrzędnym Seminarium jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do innowacyjnych technologii medycznych, wykorzystywanych w hematoonkologii oraz dyskusja dotycząca sposobów poprawy tego stanu. Do udziału w Seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką Seminarium, lekarzy onkologów, hematologów oraz specjalistów w pokrewnych dziedzinach. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.

Seminarium będzie mieć charakter jednodniowy i składać się będzie z 2 części:

Pierwsza część - wystąpienia prelegentów.
Druga część - debata systemowa z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do innowacyjnych technologii medycznych wykorzystywanych w hematoonkologii w Polsce, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Seminarium zgodził się zostać Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK AM; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN oraz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN. W skład Komitetu Naukowego zgodzili się również wejść:

 • Prof. zw. dr hab. med. Anna Dmoszyńska – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie;
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann – Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, członek Rady Programowej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej;
 • Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC, przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN;
 • Dr n. med. Janusz Meder – Prezes Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii; Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej; Prezes Zarządu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków; członek Rady Naukowej Fundacji WHC;
 • Dr Krzysztof Łanda – Prezes Fundacji Watch Health Care.

Ramowy program Seminarium:

 • 10:00-10:15 Otwarcie: Przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników dyskusji (przedstawiciel Komitetu Naukowego Seminarium).
 • 10:15-10:40 Prof. Wiesław Jędrzejczak – Rola hematologa pod rządami Ustawy refundacyjnej.
 • 10:40-10:55 Prezes AOTM Wojciech Matusewicz – Leczenie poza wskazaniami rejestracyjnymi w hematoonkologii.
 • 10.:55-11:10 Lek. Krzysztof Łanda – Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski.
 • 11:10-11:25 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • 11:25-11:40 Prof. Andrzej Hellmann – Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii – aktualne problemy.
 • 11:40-11:55 Dr Janusz Meder – Polska Unia Onkologii – efekty 12-stu lat walki o innowacyjną opiekę onkologiczną.
 • 11:55-12:10 Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych, dla małych populacji pacjentów – czy program lekowy to optymalne rozwiązanie?
 • 12:10-12:25 Przerwa kawowa.
 • 12:25-12:40 Prof. Jan Walewski – Aktualne standardy postępowania w przewlekłych limfoproliferacjach.
 • 12:40-12:55 Lek. Magdalena Władysiuk – Finansowanie świadczeń w zakresie hematoonkologii - miejsce na porozumienia podziału ryzyka.
 • 12:55-13:10 Dr Artur Jurczyszyn – Optymalizacja leczenia w szpiczaku mnogim.
 • 13:10-13:25 Przerwa kawowa.
 • 13:25-13:45 Marcin Pająk – Mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych – działalność Fundacji Watch Health Care.
 • 13:45-14:00 Paulina Przywara – Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na przykładzie hematoonkologii - Barometr WHC.
 • 14:00-15:30 Dyskusja z konferencją prasową, dotycząca możliwości rozwiązania problemów z dostępem do innowacyjnych technologii wykorzystywanych w hematoonkologii w Polsce (prowadzący dyskusję: Lek. Krzysztof Łanda).
 • 15:30-15:45 Lek. Krzysztof Łanda – Potrzeby informacyjne pacjentów hematoonkologicznych - wytyczne i standardy postępowania w Poradniku Pacjenta, na portalu WHC, a następnie zamknięcie Seminarium.
 • 15:45-16:30 Poczęstunek i nieformalne dyskusje w foyer.

TERMIN I MIEJSCE: 22 maja 2012 r, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, Warszawa.
KONTAKT: Marcin Pająk, tel: 504 741 313, email: pajak@korektorzdrowia.pl.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: nr faksu +48 12 362 45 46 lub adres email: sekretariat@korektorzdrowia.pl.

Polecamy: Specjalna drukarka wyprodukuje nam leki w domu

Źródło: materiały prasowe/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)