POLECAMY

Jak wygląda operacyjne leczenie raka żołądka?

W ciągu kilkudziesięciu minionych lat można zaobserwować istotny rozwój metod leczenia chorych z rakiem żołądka – poczynając od miejscowego wycięcia guza, po rozległe operacje polegające na resekcji dużego fragmentu żołądka lub na całkowitym jego wycięciu i rekonstrukcji z fragmentu jelita. Pomimo zaawansowanych technik operacyjnych, uzyskanie zadowalających efektów leczniczych zależy od stadium choroby. Wyniki leczenia rozsianego raka żołądka nadal są niezadowalające.
Jak wygląda operacyjne leczenie raka żołądka?

Kiedy chirurgia jest skuteczna?

Wyniki leczenia raka żołądka zależą od stopnia zaawansowania nowotworu. W grupie osób z tzw. wczesnym rakiem, rokowania są bardzo dobre, a przeżywalność 5-letnia przekracza zwykle 90%. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozsianej choroby nowotworowej – przeżywalność 5-letnia sięga tylko kilkunastu procent, a wykonana resekcja zwykle ma charakter leczenia paliatywnego (objawowego, ułatwiającego funkcjonowanie). W takim przypadku konieczne jest wdrożenie terapii systemowej (chemio- bądź immunoterapii).

Chirurgiczne sposoby leczenia raka wczesnego

W przypadku zmiany nowotworowej niezaawansowanej, ograniczonej do śluzówki żołądka, stosuje się 3 metody zabiegowe. Pierwszą jest endoskopowa resekcja śluzówki. Jednak w przypadku tej techniki kryteria kwalifikacji są zaostrzone, gdyż lekarz musi mieć pewność, że zmiana nowotworowa rzeczywiście dotyczy tylko samej błony śluzowej i że nie ma przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Drugą metodą chirurgiczną jest wycięcie fragmentu żołądka za pomocą technik laparoskopowych, znacznie mniej inwazyjnych od klasycznej resekcji (usunięcia żołądka).  Po operacji laparoskopowej pozostają tylko trzy niewielkie blizny, które bardzo szybko goją się. Mniejszy jest również odsetek powikłań w porównaniu z chirurgia klasyczną.

W Polsce, podstawową metodą leczenia raka wczesnego jest częściowa, klasyczna resekcja żołądka. Zakres operacji jest mniejszy niż w przypadku raka zaawansowanego, jednak może być krokiem zbyt radykalnym, za to „pewniejszym” pod względem onkologicznym.

Chirurgiczne sposoby leczenia raka zaawansowanego

Rakiem zaawansowanym jest naciek przekraczający błonę śluzową żołądka, penetrujący do jego warstwy mięśniowej, a nawet wykraczający poza nią. O stadium zaawansowania choroby informuje nas obecność przerzutów. Stopień zajęcia regionalnych węzłów chłonnych często koreluje z głębokością nacieku w ścianie żołądka. Gastrektomia (wycięcie żołądka) wraz z dokładną limfadenektomią (wycięcie węzłów chłonnych) może stwarzać szansę na wyleczenie nawet w zaawansowanej chorobie.

Kontrowersje w chirurgii onkologicznej raka żołądka dotyczą głównie zakresu wycięcia tego narządu. Bardzo często radykalna (całkowita) resekcja okalecza pacjenta.  O ile wykonanie odpowiedniego wycięcia żołądka i węzłów chłonnych wpływa na wyniki leczenia, o tyle odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego decyduje o jakości przeżycia takiego pacjenta.

Zobacz: Kto ma duże szanse na raka żołądka?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/6 lat temu
2.Rola Transfer Factor w immunorehabilitacji u pacjentów onkologicznych. W wielu przypadkach leczenia raka obserwuje się powstanie wtórnych zaburzeń immunologicznych, które nie tylko opóźniają leczenie, ale przyczyniają się do skrócenia okresów remisji. W badaniu wzięło udział 25 pacjentów z rakiem żołądka 2 lub 3 stopnia. Badanie przeprowadzono w RAMs Cancer Research Center. W grupie kontrolnej znajdowało się także 25 pacjentów podobnych wiekiem i zaawansowaniem choroby. Wszyscy pacjenci w obydwu grupach poddali się leczeniu operacyjnemu i standardowej, pooperacyjnej terapii immunologicznej. Pacjenci w pierwszej grupie dodatkowo otrzymali Transfer Factor Plus. Warte uwagi jest zaznaczenie, że zdecydowana większość pacjentów w momencie rozpoczęcia badania miała objawy obniżenia parametrów immunologicznych, które pogłębiły się dodatkowo po operacji. W pierwszej grupie kontynuowano podawanie Transfer Factor Plus nawet po zakończeniu typowego antynowotworowego leczenia farmakologicznego. Zauważono zmniejszenie objawów toksyczności wywołanej lekami, znaczne polepszenie sąmopoczucia, wzrost apetytu, cofnięcie się objawów wyczerpania. Okres pooperacyjny u tych pacjentów przebiegał bez powikłań. Wśród parametrów immunologicznych zaobserwowano wzrost poziomu limfocytów CD3+, CD4+, CD8+, ilości komórek NK ze strony odporności komórkowej, a ze strony humoralnej pozytywne zmiany w kierunku normalizacji poziomu interleukiny IL-1b, czynnika TNF-a. Transfer Factor Plus był dobrze tolerowany przez pacjentów i w podsumowaniu badania sugeruje się jego podawanie jako element kompleksowej immunoterapii u pacjentów nowotworowych. http://4life.net.pl https://www.facebook.com/TransferFactorInfoPl
/6 lat temu
Na stronie http://www.naturala.pl/tag/186/leczenie_zoladka są w tym temacie informacje.