Jak poprawić jakość życia osób starszych – raport PolSenior

Co należy robić, aby poprawić jakość życia osób starszych i wydłużyć okres ich niezależnej egzystencji? Odpowiedź na to pytanie chciało uzyskać Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dlatego zleciło przeprowadzenie raportu PolSenior.
Jak poprawić jakość życia osób starszych – raport PolSenior

Raport PolSenior poprzedziło badanie dotyczące osób starszych, w którym wzięło udział ponad 5500 osób. Okazuje się, że w polityce zdrowotnej i społecznej państwo powinno zwrócić szczególną uwagę na:

  • Zapewnienie systemów wsparcia, umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla podeszłego wieku potrzeb.
  • Rozszerzenie zakresu działań profilaktycznych. Systemy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej powinny być przyjazne dla osób starszych. Ważne jest wczesne wykrywanie i leczenie niesprawności i zaburzeń poznawczych, w tym otępienia, uznawanego przez chorych i ich rodziny za objaw starości. Społeczeństwo powinno mieć odpowiednią wiedzę o starości, tj. dokładnie na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem.
  • Poprawę warunków mieszkaniowych seniorów przez okresową ocenę i dostosowanie mieszkań oraz infrastruktury komunalnej i społecznej do ich potrzeb i możliwości.
  • Popularyzację aktywności fizycznej wśród seniorów oraz stworzenie systemu wczesnej rehabilitacji, zapobiegającej powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności.
  • Zwalczanie przejawów przemocy w stosunku do osób starszych,
    a szczególnie trudnej do zaobserwowania przemocy psychicznej, oraz zapobieganie takim przypadkom w przyszłości.
  • Zapobieganie i zwalczanie przejawów wykluczenia społecznego, finansowego i cyfrowego dzięki działaniom integracyjnym, wspieraniu rodzin osób starszych, ułatwianiu kontaktów międzypokoleniowych i szeroko pojętej edukacji.

Zobacz też: Spotkanie Grupy Wsparcia dla chorych na szpiczaka mnogiego

Źródło: polsenior.iimcb.gov.pl

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)