POLECAMY

Chimery - przełomem w dziedzinie transplantologii

Choć czasem wydaje się, iż człowiek odkrył już wszystko, co mógł i świat nie skrywa przed nim tajemnic, to jednak każdego dnia, w ciągu każdej godziny, w odmiennych miejscach różnych kontynentów, z pipetą w dłoni i mikroskopem przy oku, prowadzone są nieustanne badania, które za jakiś czas zrewolucjonizują medycynę, dając początek nowej erze w walce z kolejnymi, skomplikowanymi schorzeniami.
Chimery - przełomem w dziedzinie transplantologii

Czas najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedziny medycyny - transplantologii

Leczenie przestało się zamykać tylko w obrębie osoby chorej, przekroczyło granice, nie tak dawno uważane za sukces – operacje na otwartym sercu, czy rekonstrukcje utraconych w wypadkach kończyn. Liczba nieszczęśliwych zdarzeń losowych, jak i poziom życia, który wyzwala wciąż rozprzestrzeniający się rozwój schorzeń, spowodował, że człowiek wprowadził do medycyny rodzaj „personalnego recyklingu”, co zapoczątkowało erę transplantologii i przeszczepów narządów oraz tkanek pomiędzy organizmami ludzkimi.

Kluczowe problemy transplantologii

Największe ograniczenia, jakie cały czas niesie ze sobą transplantologia to: niekończące się listy oczekujących na dopasowanego pod względem immunologicznym dawcę, ryzyko odrzucenia narządu przeszczepianego, bądź śmierć biorcy w wyniku ataku komórek odpornościowych dawcy lub w konsekwencji przewlekłego przyjmowania silnych leków immunosupresyjnych.

Chimery – przełomem w przeszczepach

Chimery to organizmy zbudowane z komórek różniących się genetycznie. Pomysł wprowadzenie ich do transplantologii związany jest z głównym, opisanym wyżej problemem jaki medycyna napotyka na swej drodze, czyli konfliktem oraz walką o przetrwanie między komórkami dawcy i biorcy. Wraz z przeszczepianym narządem do organizmu biorcy zaczęto dodawać komórki odpornościowe dawcy, co miało doprowadzić do utworzenia chimerycznego układu immunologicznego, zawierającego zarówno komórki dawcy, jak i biorcy, dzięki czemu przeszczepiony narząd przestawałby być traktowany jako ciało obce.

Pionierem eksperymentów na chimerach był prof. Kawai, którego próby przeszczepiania nerki z fragmentami szpiku kostnego nie przyniosły jednak spektakularnych sukcesów. Z dużo lepszym powodzeniem prowadzone są badania z użyciem chimerycznego koktajlu z komórek macierzystych, pozwalającym na bezpieczny przeszczep nerki, przy jednoczesnym znoszeniu konieczności stałego zażywania leków immunosupresyjnych. Dużo większa efektywność eksperymentów prowadzonych przez prof. J. Loventhal i S. Ildstad, z sukcesem zakończone operacje i odstawienie leków u niektórych pacjentów, pozwala mieć nadzieję, że chimery okażą się receptą na złożoną problematykę przeszczepów, nie tylko nerek, ale również i innych narządów, a listy oczekujących na pojawienie się dopasowanego dawcy odejdą na zawsze w zapomnienie.

Polecamy: Komórki macierzyste wolne od stereotypów

                                                             Autor: Gazeta Wyborcza/ Anna Dymek

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)