POLECAMY

Adres redakcji: ul. Wiejska 19, 00–480 Warszawa,
tel. (22) 58 42 200, faks (22) 58 42 410, e-mail: info@vita.pl

Redaktor naczelna: Marzena Bartoszuk
z-ca red. nacz., sekretarz redakcji: Katarzyna Gwiazda-Iwańska
Zespół redakcyjny: Dorota Mirska-Królikowska, Jowita Hakobert, Agnieszka Leciejewska (współpracownik), Joanna Zielewska

Sekretariat: Agnieszka Klepacz, tel. (22) 58 42 438
Projekt graficzny: Marek Knap
Opracowanie graficzne: Elżbieta Ligór (dyrektor artystyczny), Maciej Moszyński
Fotoedycja: Kamila Mejran
Redakcja techniczna: Robert Bielski
Druk: RR Donnelley Europe

Wydawca:
Edipresse Polska,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa,
tel. (22) 58 42 200, faks (22) 58 42 201

Reklama:
Edyta Kordowska – dyrektor, tel. (22) 58 42 252
Ewelina Duczkowska – tel. (22) 58 42 547
Anna Smolińska – tel. (2) 58 42 552
Magdalena Jabłońska – koordynator, tel. (22) 58 42 145

Promocja: Agnieszka Łubiarz – dyrektor
Magdalena Kotowska – product manager, tel. (22) 58 42 296
Wioletta Wojda-Bambot – tel. (22) 58 42 146
Paulina Filipiak – tel. (22) 58 42 137

Dyrektor Produkcji: Danuta Kamińska
Dyrektor Dystrybucji: Piotr Lech

Biuro obsługi klienta oraz Prenumerata:
tel. (22) 584 22 22 (pon-pt, godz 8-17), e-mail: bok@edipresse.pl,
fax (22) 584 22 32, GG: 39108631