rodzice

Rodzice
Podstawowa relacja w rodzinie. Rodzice są spokrewnieni z dzieckiem w pierwszym stopniu linii prostej. Rodzicem jest się zawsze - nawet, gdy dziecko jest już dorosłe i ma swoją własną rodzinę. To od rodziców zależy wychowanie potomstwa. To oni kształtują charakter i osobowość dziecka.