pensja

Pensja
to inaczej wynagrodzenie, wypłata lub płaca. To określona w umowie kwota, która jest wpłacana pracownikowi za określony okres pracy. Zwykle jest wypłacana raz w miesiącu. Wyróżnia się pensję brutto i pensję netto. Pracownik otrzymuje pensję netto, czyli „na rękę”, pomniejszoną o podatek i składki.