pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo
świadome i dobrowolne upoważnienie kogoś do prowadzenia spraw w swoim imieniu. Osobą, która nadaje pełnomocnictwo jest mocodawca. Pełnomocnik uzyskuje upoważnienie do reprezentowania mocodawcy w sprawach prawnych. Pełnomocnictwo udzielane jest na podstawie dokumentu pełnomocnictwa.