Konkubinat

nieformalny związek dwóch osób, nazywany również związkiem wolnym. Osoby żyjące w konkubinacie nie dziedziczą po sobie. W tekstach naukowych określany jest mianem kohabitacji.