Tekst przysięgi małżeńskiej

/ 25.02.2009 13:00

Przysięga w Kościele

Pan młody: Ja (imię pana młodego) biorę sobie Ciebie (imię panny młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę, aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Następnie te same słowa powtarza panna młoda.

Przy wymianie obrączek pan młody mówi: (imię panny młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Po panu młodym te same słowa powtarza panna młoda...

Przysięga w Urzędzie Stanu Cywilnego

Pan Młody: Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię panny młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Takie same słowa powtarza panna młoda...