Ślub konkordatowy - co warto wiedzieć?

W lipcu 1998 roku podpisano ustawę konkordatową, dzięki której wystarczy zawrzeć związek małżeński w Kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo.
/ 09.07.2018 23:51

 

Ślub konkordatowy

Ślub Konkordatowy jest jednocześnie ceremonią religijną oraz aktem prawnym, bowiem Kościół ma obowiązek w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa przesłać dokumenty do urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt ślubu. Termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny. Przygotowania formalne należy rozpocząć na co najmniej na 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu. Narzeczeni ustalają wówczas datę ceremonii, zgłaszają się do kancelarii parafialnej i od tego momentu rozpoczyna się procedura. Na trzy miesiące przez datą zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni zgłaszają się do kancelarii z kompletem dokumentów:

 • świadectwo bierzmowania,
 • świadectwo chrztu (oba wystawione nie dawniej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii),
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenie o bieżącym uczestnictwie w takim kursie,
 • dowody osobiste,
 • dane świadków.

Na podstawie dostarczonych dokumentów urzędnik kościelny kancelarii parafialnej sporządzi tzw. protokół przedślubny oraz zapisze tzw. zapowiedzi. Zapowiedzi zostaną wygłoszone w parafiach obojga przyszłych małżonków przez dwa tygodnie. Jeżeli należycie do różnych parafii zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w drugiej parafii musicie złożyć sami na własną rękę (nie zostanie ona przesłana automatycznie z parafii gdzie odbędą się uroczystości). Nie wcześniej niż trzy miesiące przed uroczystością należy zdobyć z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące). W tym celu należy zgłosić się do U. S. C. z dowodami i skróconymi odpisami aktów urodzenia. Na tydzień przed ślubem spisuje się akt ślubu. W tym celu należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 • zaświadczenie o odczytaniu w rodzimych parafiach obojga narzeczonych zapowiedzi o ślubie. Jeżeli ślub nie będzie zawierany ani w parafii panny młodej, ani pana młodego, po zapowiedziach narzeczeni otrzymują tzw. licencję. Dokument należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub,
 • potwierdzenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej, - dowody osobiste,
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Tuż przed samą ceremonią wymagane są zaświadczenia o dwóch spowiedziach, odbytych po spisaniu protokołu oraz na dzień przed ślubem. Ostatnim dokumentem jest podpisywana w dniu ślubu zgoda na skutki cywilno - prawne małżeństwa konkordatowego. Narzeczeni, składając podpisy, potwierdzają wolę wywarcia skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego. Dokument podpisują także świadkowie, natomiast duchowny asystujący złoży swój podpis dopiero po zawarciu małżeństwa. Po 10 dniach od daty zawarcia związku małżeńskiego otrzymuje się w USC odpisy skróconych aktów małżeństwa i pieczątki w dowodach osobistych. Na tym kończy się procedura zawierania ślubu konkordatowego.

Opłaty w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • opłata skarbowa - 50 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
 • opłata za podanie do ślubu konkordatowego - 5 zł
 • w kościele: - za odpisy aktów chrztu i bierzmowania oraz zapowiedzi pana młodego daje się "co łaska".

To także może ci się przydać!
Planujesz ślub cywilny? Zobacz, jakich formalności musisz dopełnić!
Przebieg ceremonii ślubu cywilnego
Jakich dokumentów potrzebujecie do ślubu kościelnego?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (104)
/10.05.2016 11:41
26 lipca 2016 kończę 18 lat złożyłam papiery o wydanie dowodu osobistego czy moge wziac slub koscielny 20 sierpnia 2016?
/28.04.2016 20:07
Co mam zrobić. 16 kwietnia ślub konkordatowy. 25 kw. Okazuje się że parafia nie dostarczyła dokumentów do USC. Ślub cywilny nieważny. Co teraz?.
/07.04.2015 20:49
Witam 15 sierpnia tego roku mam być świadkową na ślubie niestety kończę osiemnaście lat 3 dni przed wyznaczoną datą ślubu. Mam pytanie bo na pewno nie zdążę wyrobić sobie dowodu osobistego. Czy to przeszkodzi mi w byciu świadkową ? Proszę o szybką odpowiedź . Z góry dziękuję :)
POKAŻ KOMENTARZE (101)