Separacja czy rozwód?

Zarówno rozwód jak i separacja jest pewnego rodzaju końcem wspólnego życia. Niemniej jednak pomiędzy tymi dwoma definicjami występują pewne zasadnicze różnice.
/ 03.05.2006 14:26

Zarówno rozwód jak i separacja jest pewnego rodzaju końcem wspólnego życia. Niemniej jednak pomiędzy tymi dwoma definicjami występują pewne zasadnicze różnice.

Separacja czy rozwód?

ROZWÓD jest to wyrok sądu powodujący, że małżeństwo zostaje rozwiązane. SEPARACJA natomiast jest to tzw. "rozwód ograniczony". Różnice występujące pomiędzy rozwodem a separacją to np.:

  1. Po orzeczeniu rozwodu byli małżonkowie ponownie mogą zawrzeć związki małżeńskie, natomiast po separacji jest to nie możliwe.
  2. Separacja może zostać zniesiona, a więc małżeństwo może istnieć ponownie.
  3. Po rozwodzie można wrócić do swojego poprzedniego nazwiska.
  4. Okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów jest ograniczony do pięciu lat, natomiast przy separacji nie ma takiego ograniczenia.
  5. Po separacji małżonkowie zawsze są zobowiązani do wzajemnej pomocy, natomiast po rozwodzie nie ma takiego obowiązku.
  6. Separację jest łatwiej uzyskać w sądzie, gdyż nie trzeba udawadniać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały.
  7. Wniosek o separację może złożyć małżonek, który jest winny rozkładowi pożycia, co w przypadku rozwodu jest nie możliwe.

Po orzeczeniu separacji jak i rozwodu powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Każdy z małżonków zarabia tylko na swój majątek osobisty. Majątek wspólny małżonków z okresu sprzed separacji może ulec podziałowi (w drodze umownej lub sądownie).

Według prawa cywilnego uzyskanie separacji, czy rozwodu jest uznwane za koniec małżeństwa. Natomiast według prawa kanonicznego małżeństwo nadal istnieje. Rozwód, czy separacja nie mają żadnego wpływu na małżeństwo kościelne.
Kościół w swej argumentacji przeciw rozwodom opiera się na uzasadnieniach biblijnych: "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela".

Redakcja poleca

REKLAMA