Pozew o unieważnienie małżeństwa - co, jak i kiedy?

Pozew o unieważnienie małżeństwa - co, jak i kiedy?

Kto może żądać unieważnienia małżeństwa i jak wnieść powództwo czyli napisać odpowiedni pozew? O wszystkich formalnościach związanych z tą sądową procedurą - przeczytasz tylko na wieszjak.pl.
/ 26.09.2016 15:04
Pozew o unieważnienie małżeństwa - co, jak i kiedy?

Kto może żądać unieważnienia

To, kto może wnieść powództwo zależy od przyczyny unieważnienia.

Jeżeli powodem jest brak wymaganego wieku (gdy związek małżeński zostaje zawarty przez kobietę, która nie ukończyła szesnastu lat albo mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu albo przez kobietę, która ukończyła szesnaście lat, ale do zawarcia związku małżeńskiego nie uzyskała wymaganego zezwolenia sądu), wówczas unieważnienia może żądać mąż lub żona.

W przypadku, gdy dochodzi do ślubu między krewnymi, to z powództwem mogą wystąpić tylko małżonkowie.

Z powodu bigamii (gdy narzeczony lub narzeczona w chwili ślubu pozostaje już w ważnie zawartym związku małżeńskim z inną osobą) może żądać unieważnienia każdy, kto ma w tym interes prawny (na przykład rodzice).

Unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika może żądać mocodawca.

O unieważnienie związku małżeńskiego zawartego pod wpływem błędu groźby lub w stanie wyłączającym swobodne powzięcie decyzji może wnosić osoba, która znajdowała się pod wpływem błędu, groźby lub w stanie uniemożliwiający świadome wyrażenie woli.