Jak się pobrać poza granicami Polski?

Jak się pobrać poza granicami Polski?

Czy wiesz jak wygląda zawarcie małżeństwa za granicą? Czy potrzebne jest zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego? O czym trzeba pamiętać?
/ 26.09.2016 15:04
Jak się pobrać poza granicami Polski?

Zawarcie małżeństwa przed konsulem

Jeżeli oboje z małżonków mają obywatelstwo polskie, wówczas mogą zawrzeć związek małżeński przed polskim konsulem. Przed zwarcie związku małżeńskiego należy konsulowi przedstawić wcześniej uzyskane zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie ważnego małżeństwa.

Małżonkowie składają przed konsulem oświadczenia, a następnie konsul sporządza protokół. Dokument ten stanowi podstawę do sporządzenia katu małżeństwa. Konsul sam przesyła protokół do urzędu stanu cywilnego. Właściwym jest tu urząd stanu cywilnego dla dzielnicy śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Wraz z protokołem przesyłane są oświadczenia małżonków, iż nie wiedzą oni o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia o nazwiskach, jakie będą nosili małżonkowie oraz ich dzieci.