Zegar słoneczny - pasjans

Zegar słoneczny - pasjans

Rzadki pasjans z końca XIX wieku. Obecnie nie jest spotykany.
/ 28.09.2016 09:06
Zegar słoneczny - pasjans

Do gry będziemy potrzebować dwie pełne talie po 52 karty – razem 104 karty. Z talii wyciągamy cztery czerwone asy i cztery czarne króle. Są to karty podstawowe. Wyjmujemy z talii również asa trefl i pik, króla kier i karo. To są „karty barierowe”. Karty podstawowe i barierowe wykładamy zgodnie z rysunkiem. Następnie między kartami barierowymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara wykładamy dwanaście kart, po trzy między dwiema barierowymi.

Górne karty przedstawiają „półkulę północną” i odpowiednio „Europejczyków” i „Azjatów”. Kolory tych kart powinny być czerwone – kiery i kara. Karty dolne to „półkula południowa” zamieszkała przez „Murzynów” i „Aborygenów australijskich”. Powinny mieć kolory czarne – pik i trefl. Ponieważ podczas wyłożenia rozmieszczenie kart jest chaotyczne, możliwe jest, że na „półkulę północną” trafią karty czarnego koloru, a na „południową”– czerwonego.

Wyłożone pomiędzy barierowymi dwanaście kart są grającymi. Możemy je przekładać do koloru na króle podstawowe w porządku malejącym, na asy – w porządku rosnącym. Zwolnione w wyniku przełożenia miejsca wykorzystujemy do przenoszenia kart czerwonego koloru z półkuli południowej do północnej, a czarnego z północnej do południowej.

Karty grające zbieramy jedną na drugą do koloru na czerwone w porządku rosnącym i to tylko na półkuli północnej. Na czarne zaś – do koloru w porządku malejącym wyłącznie na półkuli południowej. Po wykonaniu wszystkich możliwych przełożeń zwolnione miejsca uzupełniamy kartami z talii niezależnie od koloru. Talię przerzucamy. Karty przerzucanej talii zbieramy na podstawowe albo grające karty zgodnie z podanymi wcześniej zasadami.

Pasjans wyszedł, jeśli jednokrotnego przerzucenia talii wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX