Dobrze rozwinięty wzgórek Apolla daje właścicielowi entuzjazm, umiejętności personalne, dobry gust oraz bystre oko do okazji zarobienia pieniędzy/ Fotolia

Wzgórek Apolla – czytanie z dłoni

Duży, wysoki, pełny wzgórek zawiera znacznie więcej mocy niż ten, który położony jest płasko na dłoni. Zatem duże wzgórki odsłaniają zainteresowania osoby oraz jej hobby. Jak czytać z głowy?
Dobrze rozwinięty wzgórek Apolla daje właścicielowi entuzjazm, umiejętności personalne, dobry gust oraz bystre oko do okazji zarobienia pieniędzy/ Fotolia

Wzgórek Apolla entuzjazm, docenienie piękna, twórczość, uzewnętrznienie, harmonia oraz umiejętności personalne.

Wzgórek Apolla (C) to pozytywny wzgórek znajdujący się w podstawie palca Apolla, czy inaczej palca serdecznego.

Dobrze rozwinięty daje właścicielowi entuzjazm, umiejętności personalne, dobry gust oraz bystre oko do okazji zarobienia pieniędzy. Ta osoba będzie również łatwo przystosowująca się, wszechstronna oraz łatwa we współżyciu. Znajdzie upodobanie w przyjmowaniu gości oraz byciu ugaszczanym.

Zobacz także: Chiromancja - kształt palców

Jeśli wzgórek okaże się zarówno szeroki, jak i wysoki, osoba ta będzie próżna i wykaże skłonności ku przesadzaniu. Będzie chciała wywrzeć wrażenie na innych.

Jeżeli wzgórek okaże się miękki i gąbczasty, osoba będzie fantazjowała na temat wszystkich wielkich rzeczy, których zamierza dokonać, ale rzadko uczyni cokolwiek, aby to osiągnąć. Osoba ta użyje swojego wdzięku oraz entuzjazmu, aby porwać ludzi przebłyskiem dowcipu, a oni jej uwierzą, przynajmniej na chwilę. Będzie próżna, nieszczera oraz dogadzająca samej sobie.

Czasem będzie się wydawało, że tego wzgórka w ogóle nie ma. To znak, że osobie tej brakuje wyobraźni oraz że nie interesuje się ona zbyt mocno sprawami estetycznymi. Będzie jednakże niezwykle praktycznym człowiekiem.

Wzgórek Apolla często jest związany z twórczością. Jeśli przemieści się on nieco ku palcowi Saturna, osoba wykaże większe zainteresowanie tworzeniem pięknych rzeczy niż działaniem publicznym. Może na przykład raczej pisać sztuki niż w nich występować. Takie umiejscowienie wzgórka oznacza również, że osoba zawsze nawiąże dobry kontakt z młodymi ludźmi i świetnie sprawdziłaby się w karierze wymagającej pracy z dziećmi.

Zobacz także: Chiromancja, czyli wróżenie z dłoni

Jeśli wzgórek nieznacznie przesunie się w kierunku palca Merkurego, osoba ta będzie zainteresowana występowaniem, reżyserowaniem lub produkowaniem. Znajdzie upodobanie w byciu w świetle reflektorów. Co ciekawe, owo umiejscowienie daje człowiekowi bliskość ze wszystkimi żyjątkami, więc osoba ta może zacząć interesować się ogrodnictwem lub trzymać wiele domowych zwierząt.