Podstawowe cechy karty Koło Fortuny to: nadejście sprzyjających okoliczności do działania, nadejście powodzenia, świat i jego ciągłe cykle, zmiany, powodzenie, poruszanie się do przodu w realizacji celów, dopasowanie się do społeczności, cykliczność i sukces/ Fotolia

Szkoła tarota: Lekcja VIII - Interpretacja Dużych Atu: Koło Fortuny i Moc (Siła)

Dowiedz się wszystkiego o kartach tarota: Koło Fortuny oraz Moc (Siła). Jakie są podstawowe cechy kart Koło Fortuny i Moc (Siła)?
/ 13.09.2011 08:42
Podstawowe cechy karty Koło Fortuny to: nadejście sprzyjających okoliczności do działania, nadejście powodzenia, świat i jego ciągłe cykle, zmiany, powodzenie, poruszanie się do przodu w realizacji celów, dopasowanie się do społeczności, cykliczność i sukces/ Fotolia

Podstawowe cechy karty Koło Fortuny to: nadejście sprzyjających okoliczności do działania, nadejście powodzenia, świat i jego ciągłe cykle, zmiany, powodzenie, poruszanie się do przodu w realizacji celów, dopasowanie się do społeczności, cykliczność i sukces.

10) Koło Fortuny

Obraz na karcie Atu X przedstawia wielkie, zwisające z ramy koło.  Jest to symbol ciągłej cykliczności i dynamiki  na świecie. Na obrazku znajdują się również trzy postacie, z których jedna z nich, wspinając się, próbuje dostać się na koło. Zachowanie takie jest uosobieniem rozwoju człowieka.  Można tę postać porównać do grecko-egipskiego boga Hermanubisa, jako symbolu osiągnięcia dużego rozwoju duchowego i intelektualnego oraz zgłębienia zakamarków swojej duszy. Zielony kolor na tej postaci oznacza dopiero początek tego procesu. Druga z postaci obiera kierunek ku podstawie tego koła i jest symbolem boga Tyfon-Seta - uosobienia chaosu i zniszczenia. Mówi nam ona o procesie upadku, braku świadomości i rozkładu. Jung zaś twierdzi, że ten bóg symbolizuje świadomość zbiorową. Na samej górze koła siedzi Sfinks, ale jego piedestał jest dość chwiejny. Na jego głowie widnieje korona, która jest symbolem zwycięstwa, zaś w ręku dzierży on miecz (omawialiśmy jego znaczenie przy Atu Sprawiedliwość). W symbolice znany jest on jako miecz prawdy. Zaś sama postać Sfinksa jest personifikacją zagadki. Niebieskie skrzydła mówią nam o tym, że w chwili dotknięcia wierzchołka koła człowiek osiągnie stan chwilowego triumfu. Rama koła porusza się po falach oceanu, co jest równoznaczne z powiedzeniem panta rei- wszystko płynie.

Zobacz także: Jak jest zbudowany tarot?

Koło Fortuny a sfery życia:

Uczucia/partnerstwo/rodzina: To Atu jest symbolem osoby szlachetnej, manifestującej swoje uczucie i przygotowanej na zmiany w tej sferze życia. Jest przepowiednią, że nadchodzi czas szczęścia dla całej rodziny lub związku, zależnie od pytania. Czas przyniesie radość z działania. Jako karta odwrócona: nieprzewidziane zakończenie szczęścia lub związku, głównie przez obrót zdarzeń, zaprzepaszczenie szansy, przywiązanie do pieniędzy.

Stan psychiczny/obraz psychologiczny: Koło Fortuny oznacza człowieka który dopiero wyrusza w podróż na drodze ku dojrzałości psychicznej, a to powoduje u niego korzystne zmiany. Jest do droga, dzięki której osoba zrozumie, że wszystko jest w bezustannym ruchu a jego działania wpływają na przyszłość. Jako kart odwrócona : niedostrzeganie rzeczywistości i zmian, uleganie wpływom, bezradność.

Intelektualizm/nauka/kariera: To Atu wskazuje na inspirację, która nadejdzie i pokazuje zdolność improwizacji. Symbolizuje człowieka zdolnego do wpasowania się w nowe otoczenie i przyjęcia wszelkich zmian. Osoba ta potrafi twardo stąpać po ziemi, oceniać ją i wyciągać dobre wnioski. Jako karta odwrócona: zmyślone idee.

Praca/pieniądze: wskazuje na rozpoczęcie nowego cyklu, przepowiada korzystny obrót spraw, nieoczekiwane i pozytywne zmiany, powodzenie w zdobyciu większych pieniędzy. Jako karta odwrócona: symbolizuje marnotrawienie, zły, nieprzewidziany obrót spraw.

Zdrowie fizyczne: podpowiada, aby nie bagatelizować problemów i nie szafować swojego zdrowia, bo można je utracić.

Kombinacje z innymi kartami: Obok księżyca symbolizuje realizację wymarzonej podróży, a obok Cesarzowej jest oznaką, że na przyszłość pytającej osoby będzie miała wpływ kobieta.

11) Moc ( Siła)

Podstawowe cechy karty Moc to: siła fizyczna, podświadomość, zdrowie, opanowanie i odnalezienie własnego rytmu. Zmiana losu z trudnego na bardzo korzystny.

Zobacz także: Świat tarota

To Atu przedstawia postać kobiety o bardzo pogodnej twarzy, w dużym kapeluszu, który jest objawem męskości, odwagi, rycerstwa. Na kapeluszu widnieje korona, która nazywana jest koroną magów. Ta postać bez większego wysiłku rozwiera paszczę lwa  jako symbol ducha i materii, a także poskramianie instynktów pierwotnych przez wysokie wartości moralne. Jeżeli mamy starszą talię kart, to zamiast kobiety ukaże nam się postać Samsona. Samson pokonuje lwa przez wiarę, dlatego karta ta mówi o tym, że na dnie naszych poczynań leży zawsze wiara. Którakolwiek jednak postać by nie była, to nie pokonuje ona lwa siłą, lecz go  obłaskawia, wykorzystując jego potencjał. W kabale lew reprezentuje surowość, zaś kobieta boskie miłosierdzie. Niebieską suknię postaci okrywa peleryna w kolorze czerwonym, co jest symbolem zjednania ognia i wody oraz ciała i duszy. Złote ozdoby są zaś symbolem siły i wiary. Pod zarysem małej kobiecej stopy widzimy jak poddaje się siła lwa.

Moc a sfery życia:

Uczucia/partnerstwo/rodzina: wskazuje na człowieka skromnego, dobrego mediatora, otwartego, spontanicznego i szczerego. Swoje uczucia okazuje on rozsądnie, lecz nie powściągliwie. Jako karta odwrócona:  napięte stosunki, irytacja, a nawet agresja.

Stan psychiczny/obraz psychologiczny: moc, dzięki której pragnienia materialne są przekształcane na pragnienia duchowe. Wyraża się to w jego etyce i postępowaniu. Panuje nad instynktami i wpływa na otoczenie przez wyrażanie swojej woli. Bardzo charyzmatyczna osobowość, odwaga oraz zapał. Jako karta odwrócona; uleganie słabościom, osoba gwałtowna.

Intelektualizm/nauka/kariera: przedstawia osobę potrafiącą swoją inteligencją pokonać instynkty, zaś za pomocą zdrowego rozsądku zapanować nad emocjami, również otaczających go ludzi. Mówi o bardzo mocnych zdolnościach organizatorskich. Jako karta odwrócona: brak własnych przekonań i wewnętrznej siły.

Praca/pieniądze: przedstawia osobę potrafiącą narzucić innym własne zdanie, wpływową, przekonaną o swojej nieomylności, człowieka o zdolnościach przywódcy. Jako karta odwrócona: strach przed niepowodzeniami, sprawy wymykają się spod kontroli.

Zdrowie fizyczne: bardzo dobre, nie ma powodu do obaw.

Kombinacje z innymi kartami: obok odwróconej wieży ostrzega przed zamieszkami, głównie na tle społecznym lub o pożarze. Zaś obok odwróconego rydwanu ostrzega przed wypadkami i operacją chirurgiczną.

Lilith Black Moon

www.okulta.com.pl
www.okulta.pl